Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Du opretter en ny debat ved at gå til hovedmenu, side 2 og klikke på knappen "Debatter".

 

 

I eksemplet er der ikke nogle debatter i forvejen, derfor er listen tom. Eller vil listen vise de debatter, hvor du er inviteret til at deltage eller hvor du er ejer.

 

Du opretter en debat ved at klikke på knappen "Tilføj":

 

Fanen Debat

 

 

I eksemplet er der indsat en svarfrist (som deltagerne kan se), et oplæg til debatten og der er valgt at lade firmer (her kundeemner) være tilknyttet. Det er også valgt at debatdeltagerne skal kunne indlægge flere emner efter ønske.

 

Felterne er:

 

Emne

Her skriver du en beskrivende tekst for debatten. Det er denne tekst der vises i oversigten, så det er godt, hvis teksten klart beskriver art og formål.

Ejer

Normalt er ejer dig selv og feltet udfyldes automatisk. Men det kan være at du senere vil overdrage ejerskabet.

Start

Hvornår debatten er startet (til information)

Svarfrist

Hvornår der senest forventes input fra deltagerne (til information)

Afsluttet

Her kan du lukke debatten. Og dermed fjerne den fra listen over debatter for deltagerne. At lukke debatten er ikke at slette debatten. Du kan senere se alt i debatten - selvom den er afsluttet.

Inkludér firmaer

Hvis debatten skal have en firmaliste, hvor der kan kommenteres på de enkelte firmaer.

Inkludér personer

Hvis der for hvert enkelt firma skal være mulighed for at vælge den en kontaktperson.

Tillad at tilføje firmaer

Hvis debatdeltagerne skal have mulighed for at inkludere flere firmaer i debatten.

Tillad at fjerne firmaer

Hvis debatdeltagerne skal have mulighed for at markere firmaer i debatten som fjernede. (De markeres blot, for det skal f.eks. være muligt at se begrundelsen som en kommentar på firmaet).

Oplæg

Her skriver du oplægget til debatten i klar tekst.

 

Under debatten vises indlæg til selve debattens oplæg. Her vil du se de kommentarer som deltagerne måtte lægge ind. Du kan også selv skrive indlæg, derfor er der knapper "Nyt indlæg".

 

Nederst er der en knap "Vis som deltager". Den bruger du, hvis du lige vil tjekke, hvordan det hele kommer til at se ud fra deltagernes synspunkt.

 

Fanen Firmaer

 

I denne fane kan du indlægge de firmaer, der skal være en del af kampagnen. Firmaerne kan du vælge enkeltvis med knappen "Tilføj". Men du kan også bruge den generelle firmasøgning til at finde de interessante firmaer - og så i firmasøg vælge knappen "Mere / Tilføj firmaer til debat". På den måde kan du nemt lægge f.eks. alle firmaer med relationen "Kunde", ind i en debat.

 

Firmalisten kan filtreres efter KAM på de enkelte firmaer. Dette kan være særligt relevant for debatdeltagerne fordi de på den måde mest kan fokusere på de firmaer, hvor de selv står som KAM (ejer).

 

For hvert firma er der en række felter:

Firma

Her vises firmanavnet. Klikker du på firmanavnet, åbnes firmaet i vindue så du kan se alle detaljer om det konkrete firma.

KAM

Key Account Manager for de aktuelle firma.

Go

Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma kan vi godt gå videre med"

No Go

Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma går vi ikke videre med i denne sammenhæng.)

Taget

Hvis debatten lægger op til at det skal gøres noget for de enkelte firmaer (f.eks. aftales et møde), kan dette markeres med tjek i "Taget".

Fjernet

En markering af at de aktuelle firma ikke skal være i debattens firmaliste. Firmaet vises dog alligevel for det er jo nyttig information at det bevidst er ekskluderet og derfor heller ikke skal ind igen.

Indlæg

Her vil deltagernes kommentarer vises med nyeste indlæg øverst. Ved hver kommentar kan det ses hvem der har skrevet.

 

Hvis der klikkes på enhver kolonne ud over "Firma", vil der åbnes en lille dialog, hvor der kan sættes tjekmærker i de fire tjekfelter og skrives kommentar:

 

(Som det ses er der en knap til at slette. Denne knap vises kun fordi det er debattens ejer, der åbner vinduet og det for netop debatejeren skal være muligt at fjerne et firma helt fra debatten.)

 

Klik gem i dialogen og kommentaren (og tjekmarkeringer) vises i firmalisten.

 

 

 

Selvom du er debattens ejer kan du godt skrive indlæg ved de enkelte firmaer.

 

Fanen Debatdeltagere

 

Fanen debatdeltagere viser de brugere, der allerede er inviteret til debatten. Og som derfor vil se debatten i deres debatliste. For hver deltager vises også om han/hun har markeret at de er startet på besvarelsen og om de er færdige.

 

 

Du kan få deltagere ind på flere måde med de første fire knapper:

 

Vælg brugere

Her markerer du på en brugerliste, de brugere der skal med.

Invitér KAM'er

Her tages der udgangspunkt i de firmaer, der måske allerede er knyttet til debatten, på en måde så firmaernes KAM inviteres. Hvis KAM på et firma i virkeligheden er et team, vil alle teamets medlemmer blive inviteret.

Invitér alle

Her inviteres alle brugere med aktiv adgang til ChannelCRM.

Fjern alle

Her tømmes listen.

 

Sidste knap "Opret e-mail til alle deltagere" opretter en e-mail med deltagerne som modtagere. E-mailen sendes ikke før du vælger det, så du har mulighed for at knytte kommentarer til mailen.