Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Du kan importere dine egne data til ChannelCRM via regneark. Vælg funktionen via Hovedmenu/Mere/Import.

 

For at hjælpe med formatet på regnearket - og specielt de nødvendige kolonneoverskrifter - kan du downloade skabeloner for de forskellige former for importark.

 

Generelt om import fra regneark gælder at du skal være ret præcis i dine data. Importmekanismen er med vilje "kræsen" for at undgå at dårlige data kommer til at overskrive gode data, der er der i forvejen.

 

Dette gælder specielt, hvis dine inddata skal bruges til at ajourføre eksisterende data. Dette kræver jo at f.eks. ny adresse for et firma bliver koblet til lige præcis det rigtige firma i ChannelCRM. Det gøres ved at sikre at der er tilstrækkeligt med nøglefelter i inddata til at firmaerne kan udpeges. Valget kan ske automatisk eller du kan selv vælge hvilket felt, der skal udpeges på (nøglen).

 

Hvis du vælger automatik vil den prioriterede rækkefølge for firmaimport være:

 

company.id

Id er den interne nøgle i CRM og kan ikke komme fra andre systemer.
Hvis det er udfyldt vil det blive anvendt. Hvis ikke det findes i din ChannelCRM, vil rækken blive sprunget over.

company.importkey

Hvis det er udfyldt vil der blive søgt efter det. Hvis ikke det findes i ChannelCRM vil rækken blive importeret.

company.tdcid

Hvis det er udfyldt vil der blive søgt efter det. Hvis ikke det findes i ChannelCRM vil rækken blive importeret.

company.customerkey

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

company.customerkey + company.address1zip

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

company.vat

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

company.vat + company.address1zip

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

company.companyname

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

company.companyname + company.address1street1 + company.address1zip

Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

 

For import af kontaktpersoner er nøglerne:

 

contact.id

Id er den interne nøgle i CRM og kan ikke komme fra andre systemer.
Hvis det er udfyldt vil det blive anvendt. Hvis ikke det findes i din ChannelCRM, vil rækken blive sprunget over.

company.id + contact.firstnames + contact.lastnames

Inden for et givent firma er det meget sjældent at to personer med samme navn optræder. Derfor er denne nøgle erfaringsmæssigt ok.
(I virkeligheden er der selvfølgelig ofte to ensnævnte personer i store firmaer, men så lader firmaerne ofte et mellemnavn eller andet indgå for den ene, for ellers får de selv rod i postgangen.)

contact.emailaddress