Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Menu > Menu Marketing

Import fra Navne & Numre

Scroll Prev Top Next More

Hvis du har abonnement på Navne & Numre Webservice, kan du benytte denne forbindelse i ChannelCRM. Importmulighederne svarer til hvad, der gælder for Import fra CVR, men der er flere data om de enkelte virksomheder. Særligt kontaktpersoner er væsentligt udbyggede.

Importen foregår via regneark, som du selv udtrækker med dit abonnement på Navne & Numre Markedsdata.