Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Oprydning

Eliminer dublet af firma

Scroll Prev Top Next More

Fra tid til anden vil du opleve at det samme firma (i virkelighedens verden) bliver oprettet i to eller flere udgaver i CRM. Dette er ikke sundt. Tænk bare på scenariet at de to udgaver kan have hver sin Key Account Manager. Eller værre: At nogle handlinger, kontrakter, salg osv. bliver registrerede på den ene udgave, mens andre bliver registrerede på den anden.

 

Hvis du har identificeret to firmaer, der burde være ét, så kan du flette dem.

 

1.Du åbner flettefunktionen fra firmasøgning. Lav en søgning der mindst viser ét af firmaerne.

2.Klik på knappen "Mere" og vælg "Flet firmaer"

 

 

 

 

 

3.I det vindue, der så åbnes, kan du se de to firmaer.

 

Hvis du har åbnet flettefunktionen med kun ét firma vil dette stå i venstre kolonne, du kan så bruge firmavælgeren øverst i højre kolonne til at finde dubletten.

 

Selve flettefunktionen fungerer således at:

 

Basisdata

Her er det værdierne i venstre kolonne, der får prioritet. Står der f.eks. et telefonnummer for begge udgaver af firmaet, vil det være det venstre der "får ret". Du kan copy/paste de enkelte værdier, hvis der er konflikter som ikke løses bedst ved at tage den venstre værdi.

 

Linkede data (aktiviteter, kontaktpersoner, ...)

Her vil data fra både den venstre og den højre udgave samles i det blivende firma. Du går altså eksempelvis ikke glip at nogle aktivitetsnoter som er samlet under dubletten.

 

 

Klik på knappen "Flet firmaer" for at gennemføre fletningen. Efter gennemført fletning vil det blivende firma blive åbnet.

 

 

OBS: Der er situationer, hvor en fletning ikke kan gennemføres. F.eks. hvis originalen og dubletten er knyttede til hver sit firma i dit økonomisystem. Her vil det kunne føre til inkonsekvens, hvis vi bare fletter i CRM uden at du selv håndterer situationen i økonomisystemet. F.eks. ved at erklære dubletten inaktiv.