Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Menu > Menu Mere

Mine indstillinger

Scroll Prev Top Next More

Basale data om dig selv som bruger i CRM. Særligt vigtigt er navn og e-mail-adresse. Disse kan bruges i forbindelse med brevfletning.

 

Foretrukket sprog og basistidszone kan vælges for at lade systemet kunne benytte informationen i de tilfælde, hvor systemet ikke "selv" kan regne det ud baseret på browserens indstillinger.

 

 

 

 

Fanen "Exchange" viser indstillinger, hvor du kan vælge om og hvordan der skal synkroniseres med Office365/Exchange.

 

For at sætte dette op skal du have adgang til din Exchange-konto via EWS (Exchange Web Services). Dette er standard for Office365 i de professionelle udgaver. Men hvis du har Exchange på egen server - eller hostet hos en anden udbyder, kan det være at der først skal åbnes for denne adgang.

 

For at tillade adgang til din Exchangekonto skal du indtaste det brugernavn du benytter for Exchange samt det password du benytter (Exchange password - ikke password til ChannelCRM). Hvis du har en Egenhostet Exchange kan det også være nødvendigt at skrive adressen til Exchange EWS. Hvis det er Office365 vil systemet selv kunne udlede denne adresse.

 

Klik "Test" efter denne indtastning og afvent en mail, der enten bekræfter at forbindelsen er OK, eller en mail, der viser at forbindelsen ikke er etableret.

 

 

 

Dernæst vælges indstillinger som følger:

 

Synkronisér e-mails

Gennemsøg folderne indbakke og sendt for e-mails, hvor mindst én modtager/afsender er registreret i CRM med samme e-mail-adresse. For hvert match spores den pågældende e-mail.

Gem tilknyttede filer (normalt nej)

Hvis der er tilknyttede filer til e-mails, vil disse filer blive udpakket og gemt separat.

Gem e-mail som dokument (normalt ja)

Gem også selve e-mailen som dokument. Det betyder at du i CRM kan åbne en kopi af den originale e-mail som den så ud i e-mail-programmet.

Synkronisér kalender

Overfør CRM aftaler til Outlooks kalender og hold dem ajour med ændringer i CRM.
Aftaler, der er oprettede i Outlook ("hente børn" f.eks.) vises også i CRM.

Vis aftaletekst i ChannelCRM (normalt ja)

Skal aftaleteksten vises i CRM?

Synkronisér kontaktpersoner

Skal kontaktpersoner, der i CRM er tilmeldt synkronisering for dig som bruger, overføres i kopi til Outlook?

Synkronisér deltagere, hvor jeg selv deltager

Skal kontaktpersoner, der i CRM er planlagt til at deltage i møder, hvor du selv er med, automatisk tilmeldes synkronisering for dig?

Synkronisér brugere til Outlook

Overfør data om brugere (dine kolleger) til Outlook som kontakter.

 

 

 

 

Sidste fane har kun ét valg: "Dagligt sammendrag". Her kan du vælge om ChannelCRM, hver nat skal sende dig en e-mail med de planlagte aktiviteter for kommende arbejdsdag.