Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Nyt i ChannelCRM 2019

Nyt i ChannelCRM 2017

Scroll Prev Top Next More

Nyt i ChannelCRM 21-12-2017

Standard varighed for møder og telefonkald kan nu opsættes globalt.

CRM Beskeder: En ny måde at kommunikere med kolleger internt i CRM. https://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?crmmessages.htm

 

Nyt i ChannelCRM 12-12-2017

Ændringer til den islandske oversættelse.

Ny import af Navne & Numre data fra regneark. Til erstatning for opkoblingen til Navne & Numres web-service (som er en separat omkostning) er der nu mulighed for med få klik at importere udtræk fra Navne & Numre Markedsdata.

Sundhedslister: Ændringer siden: De tre lister er forbedrede.

Potentiale på firma: Feltet kunne være vanskeligt at redigere for store tal. Rettet.

Flet af persondublet: Flettedialogen kunne forblive åben efter fletning. Rettet.

 

Ny helpdesk 01-12-2017

Fra 1-12-2017 har vi taget en ny helpdesk i brug.

Den ny service er baseret på e-mail, så du sender bare til support@channelcrmhelp.dk

Vær gerne klar på følgende i mailen:

Drejer det sig om en fejl, behov for hjælp, et ønske til ny/bedre funktionalitet eller en god idé.

Hvis fejl, så vil vi meget gerne vide hvad der gik forud for fejlen og eventuelle fejlmeddelelser.

Hvis ønsker/idéer så beskriv gerne hvordan ønsket vil føre til en brugsmæssig eller forretningsmæssig fordel."Nyt i ChannelCRM 30-11-2017

CVR nummer med i firmalisten ved søgning.

Fejl ved flet med Word i forbindelse med manglende data. Rettet.

Fotos af kontaktpersoner er ændret til at vises maksimalt 400 pixels brede.

 

Nyt i ChannelCRM 29-11-2017

Sundhedsliste: Firmaer til revidering. Kan benyttes til periodisk gennemse at data om virksomheder passer med virkeligheden. F.eks. kan de brugere, der er sat på som KAM, årligt tjekke om der skal rettes data. Listen er dynamisk, så der med få klik kan ajourføres eller måske skifte KAM.

Sundhedsliste: Kontaktpersoner til revidering. Kan benyttes til periodisk gennemse at data om kontaktpersoner passer med virkeligheden. F.eks. kan de brugere, der er sat på som ejer for de enkelte personer, årligt tjekke om der skal rettes data.

Kalender: Kalenderen husker nu visningen (dag, arbejdsuge, uge eller måned) for den aktuelle session.

Bedre logo i browser-fane (synes vi).

Kalendervisning forskudt én time i Chrome på iPhone i mobilvisning. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 23-11-2017

Rettelse: Upload af foto fra iPhone til en aktivitet kunne - hvis filnavnet ændredes til et uden filtype- resultere i at billedet ikke vistes.

Rettelse: Åbne aktivitet af typen ""Internt møde"" fra listen ""Alle aktiviteter"" kunne ved en fejl åbne aktiviteten som et ikke-internt møde.

+ mange rettelser og forbedringer.

 

Nyt i ChannelCRM 13-11-2017

Listevisning LCT004: Rettet så firmanavn og funktion fremgår.

Julekort statistik. På den ny julekortfunktion kan der nu laves simpel statistik for at følge med i, hvor langt alle er kommet med at gennemgå listen.

Projektliste kan nu vælges efter projektansvarlig og ikke kun mine eller alles.

ToDo-liste: Nu kan der i højrekliksmenuen navigeres direkte til aktuelle firma, kontakt, projekt eller salgsmulighed.  

Island: Nu kan det via global opsætning vælges at lade CRM fungere med islandske NACE koder (ISAT).

Island: Simple opslag af data om islandske firmaer via API nu muligt. Primær NACE-kode medtages.

 

Nyt i ChannelCRM 06-11-2017

Automatisk afslutning af aktiviteter: I Globale indstillinger kan du (som administrator) vælge at lade aktiviteter, der er mere end x dage overskredne, blive markerede som afsluttede automatisk.

Navigering fra kampagnes resultatliste.

Listen Salgsmuligheder kan du inkludere et kriterium på InfoTag.

 

Nyt i ChannelCRM 30-10-2017

Fly-over visning af mail-tekst ved aktiviteter under projekt, salgsmulighed, ...

Ny sundhedslister: Via Hovedmenu/Mere.../Sundhed er der nu adgang til tre ny lister, der viser om der har været data-aktivitet i en given periode for hhv. projekter, firmaer eller salgsmuligheder.

Firmavisning: Hurtigere visning af firmaer med mange aktiviteter. Særligt synligt når der er mange tusinde aktiviteter for et firma.

Julekort: Ny funktionalitet til at hjælpe med den årlige opgave at lave julekortslister. Her kan man både tagge personer, der skal have julekort og markere hvilke medarbejdere, der skal skrive under. Til sidst kan listen downloades som regneark med navne og adresser.

Nu på islandsk: ChannelCRM er nu også tilgængeligt på islandsk. Vises automatisk, hvis din browsers sprogliste er opsat til at foretrække islandsk.

 

Nyt i ChannelCRM 25-10-2017

Firmasøgning: Land er nu med som kriterium. Vælg fra liste eller skriv staten på landenavnet.

Vælg firma (f.eks. til Projekt): Her er der nu mere flyover-tekst så det f.eks. er nemmere at vælge mellem mange firmaer med samme overordnede navn.

ToDo-liste: Der kan nu (udover at vise listen for alle) vises aktiviteter, hvor en valgt anden medarbejder er deltager.

+ Forbedringer i brugerinterface.

+ Mindre rettelser.

 

Nyt i ChannelCRM 09-10-2017

Fra en liste over firmaer/kontaktpersoner knyttede til en debat kan der nu ud fra kriterium adderes infotags til firmaer (kontakter).

Lead-liste medtager nu flere felter. Bl.a. CVR og postnummer.

En debat kan nu kopieres (onklusive deltagerliste) over i en ny debat.

Hvis interne aktiviteter oprettes fra kalendervisningen heldagsområde, bliver de automatisk af type heldag. Også i Outlook.

Nemmere adgang til at tilpasse, hvilke grafer, der vises ved startup i dashboards.

Debatter kan nu kopieres iver i ny debatter.

Debatdeltagere kan nu sortere og filtrere debatlisten. Dette gør det nemmere at overskue debatter med mange firmaer tilknyttet.

Debatdeltagere kan i en debat nu markeres til alene at kunne se firmaer i debatten, hvorpå de selv er Key Account Manager.

+ Mange mindre forbedringer i brugerinterface.

+ Mange forbedringer for at sikre korte svartider.

 

Nyt i ChannelCRM 18-09-2017

Uniconta: Synkronisering af debitorinformationer og fakturaer opdateret til version 2.

Efter 16 timers brug vil session genstartes. Dette er nødvendigt for de brugere, der sjældent afslutter ChannelCRM, men i stedet blot lader pc'en ""slumre"".

Kalender kunne i uden for sommertid vise heldagsaftaler så dagen før aftalen også var markeret. Rettet.

Debatter: Nu kan der tilknyttes firmaer til debatter direkte fra en liste over kontrakter.

Telefonliste: Den interne telefonliste viser nu alene brugere med mindst ét telefonnummer.

 

Nyt i ChannelCRM 12-09-2017

Slet af prisliste nu muligt for administratorer.

Flet af tilbud til Outlook mail kan nu automatisk tilknyttes en pdf-fil med de flettede tilbudslinjer. Pdf'en genereres ud fra en simpel skabelon opbygget i Word.

Fejl ved oprettelse af nyt team. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 29-08-2017

Produktliste: Ved oprettelse af nyt produkt, markeres det automatisk som valgbart i CRM.

Prisliste: Fra prisliste kan der nu oprettes ny prisliste som kopi [Mere / Kopiér prisliste]. Nytting, hvis f.eks. en kundespecifik prisliste skal kopieres til én der er næsten magen til for en anden kunde.

Prisliste: En prisliste kan nu justeres x procent for alle produkter.

Kalender: Særlige kombinationer af sprogvalg/kultur/browser kunne få kalender i arbejdsuge til at synes tom. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 28-08-2017

Under rettighedsadministration kunne der opstå fejl ved sletning af en rettighed fra en rolle. Rettet.

Åbn dokument direkte fra aktivitetsoversigt under kontrakt.

+ mindre fejlrettelser.

 

Nyt i ChannelCRM 16-08-2017

På firmabilledet kan der nu i den næstsidste fane ses, hvilke debatter firmaet indgår (eller har indgået) i.

Fra listevisninger baseret på aktiviteter kan der nu tilføjes firmaer til en debat.

 

Nyt i ChannelCRM 14-08-2017

Sletning af alle aktiviteter i en repetitionsfølge. For at slette alle på en gang skal du være ejer af aktiviteterne eller administrator. Selve sletningen sker fra repetitionsdialogen.

Listevisninger med baserede på firmaer medtager nu flere felter i skærmvisningen.

Fra listevisninger med firmaer kan der nu adderes alle eller valgte til debat.

Ugenumre vises som hover-hint ved cursoren i kalender.

 

Nyt i ChannelCRM 10-08-2017

Et stort antal rettelser til visninger.

Flet på ændret produktnavn i tilbud. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 11-07-2017

Debatter: Du kan nu oprette debatter, hvor andre brugere kan deltage. Til debatterne kan knyttes en gruppe af f.eks. kundeemner, hvor debattens formål kan være at drøfte ny salgsmuligheder.

Debatter finder du på menuen side to. Se hjælpetekst her: http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?discussions.htm

Rettelser til konvertering af leads

 

Nyt i ChannelCRM 25-06-2017

Salgsbudgetter: Salgsbudgetter kan nu gemmes og indlæses med Excel. I samme forbindelse er der nu markering på den enkelte bruger, hvorvidt brugeren bærer et salgsbudget. Tilsvarende for de enkelte produktgrupper. Den ny version vil automatisk markere dette for de brugere og produktgrupper, der allerede nu indgår i budgettering.

Salgsbudget på kunder/forhandlere: Der kan nu - i tillæg til almindelig budgettering - indlægges salgsbudgetter for enkelte kunder.

Forecastgraf: Den nuværende graf med årets forecast vises summen af budgetter og forecasts, hvad enten de er indlagt for sælgeren eller specifikt for kunden.

Forecastgraf ny: Ny graf der viser forecast specifikt for en enkelt kunde eller alle kunder, hvorom det gælder at der er tilhørende salgsbudget.

Firma: På firma kan der nu markeres at der er specifikt salgsbudget tilknyttet.

Salgsmulighed: En salgsmuligheds status indikeres nu ved fire mulige tjekmarkeringer: Forecast, Tilbud, Ordre, Tabt. (Mere logisk end det tildligere ""Lukket"" og ""Tabt"").

Ny oprydningsliste: Antal overskredne aktiviteter vises sammen med en forklaring på, hvordan ToDo-listen kan bruges til effektivt at afslutte/udskyde/fjerne aktiviteter, hvor starttidspunktet er overskredet men aktiviteten ikke markeret afsluttet.

 

Nyt i ChannelCRM 13-06-2017

Ekskluderingsliste ved Office365/Exchange mail-synkronisering: Du kan nu oprette en liste over e-mail adresser på kontaktpersoner, hvor du ikke ønsker at mails automatisk skal spores. At oprette/ændre listen kræver administrative rettigheder. Listen nås via Hovedmenu / Mere / Opsætning / Exchange Ekskluderingsliste. Læs samme sted om funktionen i detaljer.

Mine kampagnekald: Nemmere mulighed for hurtigt at redigere informationer om kontaktperson.

Mine kampagnekald: Listen ""husker"" nu hvilken kampagne du senest arbejdede på.

 

Nyt i ChannelCRM 08-06-2017

Oprydning: Ny oprydningsliste ""Udløbne salgsmuligheder"" viser de - stadig åbne - salgsmuligheder, hvor den forventede lukkedato er overskredet. Fra listen kan du navigere til den enkelte og justere datoen eller markere tabt/vundet eller andet efter behov. Listen skal i hvert tilfælde helst være tom.

Oprydning: Ny oprydningsliste ""Salgsmuligheder uden planlagt aktivitet"" viser åbne salgsmuligehder, hvor der ikke er planlagt nogen form for aktivitet. Fra listen kan du åbne de enkelte salgsmuligheder og planlægge eller justere.

Oprydning: Ny oprydningsliste ""Redundante firmaer"" viser de firmaer, der er blevet tilbage efter at de er sammenflettet med en blivende version ved brug af funktionen ""Flet firmaer"". Nyttigt, hvs du alligevel vil se en detalje ved det overflødige firma. Men også for at åbne og endeligt slette det.  

 

Nyt i ChannelCRM 01-06-2017

Find aftaletidspunkt via kalenderopslag. Ved oprettelse eller ændring af en mødeaftale kan du nu, som alternativ til dato-tidsfelterne, slå op i en kalendervisning med op til 9 af deltagerne vist.

Graf Løbende Forecast: Rettet så gridden gentegnes efter gruppering.

Firmasøg: Rettet så foranstillede eller efterstillede blanktegn ikke influerer på søgeresultatet.

Liste: Simple lister med firmaer (f.eks. LCO003) medtog ikke CVR nummer i eksport til Excel. Rettet.

Flet firmaer: Funktionen flet firmaer (for at slippe af med en dublet) er ændret således at den overflødige kopi bevares, men med fornavn ""Redundant:"" og uden KAM, kundenummer og relationer. Dette for at du som bruger eventuelt kan finde firmaet og tjekke informationerne.

Salgsmulighed: Ved oprettelse af en ny salgsmulighed sættes sandsynligheden nu til 10%, så muligheden figurerer i forecastvisninger. Du kan selvfølgelig ændre til noget mere realistisk. Også til 0%, hvis det er det rigtige.

Oprydning: Funktionen til at rydde op i kontakter, der mangler firmaangivelse er forbedret.

 

Nyt i ChannelCRM 18-05-2017

Fejlrettelser: Lead-konvertering, Kanban-redigering med engelsk formateret tid på Mac, + mange mindre  

Ny rettighed: "Kan Eksportere Data"

 

Nyt i ChannelCRM 09-05-2017

Pipeline View: Fra listen over salgsmuligheder kan der nu vælges at se mulighederne som et Pipeline View.

Interne møder: Bruger du synkronisering til Office365/Exchange er der nu en ny type aktivitet, der kan anvendes til møder som er rent interne (alene med andre brugere som deltagere). Interne møder synkroniseres direkte med deltagernes Outlook uden mødeindkaldelser.  

Upload dokument til kontrakt: Rettet så dokumenterne vises på kontrakten straks efter upload.

Søgelister (firmasøg m.fl.): Kolonnebredder er justeret så informationen vises bedre.

Advarsel ved gem firma, hvor hverken relation eller CVR er udfyldt.

 

Nyt i ChannelCRM 20-04-2017

Kalender: Indholdet af din CRM kalender kan nu vises og udskrives som en liste med mange detaljer (Agenda). Dette er specielt egnet, hvis du gerne vil have en udskrift af dagens/ugens møder med på rejse.

HubSpot: Ny connector til HubSpot. Driver du din website på HubSpot-platformen, kan du benytte denne forbindelse til at oprette/ajourføre kontakter, der registrerer sig på websiten. Information om besøgendes adfærd og specielt downloads vises som infotags på kontakterne. Dermed kan nu nemt opnå integreret workflow mellem website og CRM. Og f.eks. tilknytte ansvarlige for opfølgning på de besøgende, der vurderes særligt interessante.
HubSpot connectoren er en standardkomponent i ChannelCRM og den vælges blandt de mange Business Objects i opsætningen. Kontakt ChannelCRM inden du går i gang.

 

Nyt i ChannelCRM 26-03-2017

Firmaer der ligner: Fra et firma (som du sikkert har haft succes med) kan du nu vise andre sammenlignelige firmaer ud fra branche, afstand, størrelse, ...

CVR: Map firma til CVR data. Direkte fra et firma i dine egne CRM-data kan du nu mappe (og rense) med data fra det danske virksomhedsregister.

E-conomic: I opsætningen kan der nu vælges, hvilken relation et firma, der oprettes på baggrund af en ny debitor i e-conomic, skal tilknyttes.

InfoTags: Der er nu en endnu hurtigere måde, hvormed du kan tilføje en InfoTag til et firma (via ""Opslag""). Virker mest effektivt hvis dine InfoTags som anbefalet er opbygget med en hierarkisk struktur.

 

Nyt i ChannelCRM 17-03-2017

Leads: Listen rettet så en F5 (Genlæs) ikke fejler.

Leads: Konvertering ændret så opslag i CVR går hurtigere og med færre klik.

Leads: Dashboard på hjemmeskærm viser nu antal åbne leads, der er tilknttet dig.

Aktivitet: Lokationsfeltet på en planlagt aktivitet har nu en knap, der henter emnets adresse samt kontaktpersonens navn og telefonnummer ind i feltet.

 

Nyt i ChannelCRM 06-03-2017

Visning af mails i lister: Visningen af mail-indhold direkte i aktivitetslister - f.eks. under firma - er gjort mere kompakt, så det er nemmere at finde den tekst, du leder efter.

Søgning i CVR er gjort hurtigere.

Aktivitet: Der kan nu navigeres direkte til salgsmulighed fra en aktivitet under redigering.

Hjælp: Lead-håndtering er nu beskrevet i on-line hjælp.

Hjælp: Oversættelse til den engelske hælp er startet.

 

Nyt i ChannelCRM 27-02-2017

Indkaldelser via Outlook: Der er justeringer på den måde CRM kalenderen synkroniserer med Outlook for på den måde mere sikkert at kunne sende invitationer til eksterne deltagere. Se mere her http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?meetinginvitations.htm

Leads: Der er nu en særlig visning for leads, der kommer ind via en eventuel forbindelse til jeres egen web-site.

Ikoner: Hovedmenuernes ikoner er ændret så de i mindre grad tager fokus fra det der er vigtigt: Dine data.

Mere hjælp on-line.

 

Nyt i ChannelCRM 21-02-2017

Salgsmodeller: Der er nu langt flere muligheder i anvendelsen af salgsmodeller i ChannelCRM. Du kan opbygge din helt egen salgsmodel eller du kan starte fra et indbygget forlæg. Salgsmodeller kan indeholde process, vægtning, stakeholder analysis, SWOT analyse og kvalificerende spørgsmål. Du kan endda lave flere salgsmodeller for de tilfælde, hvor forskellige produktområder sælges væsentligt forskelligt.

Timestamp i opgaver (Kanban): I de tre notesfelter på en opgave kan der nu (svarende til en aktivitet) indsættes tidspunkt/bruger som stempel.

Mere indhold i on-line hjælp: Cirka 50 ny sider i hjælpen - men meget mere er på vej.

 

Nyt i ChannelCRM 10-02-2017

Mere hjælp og flere videoer undervejs: Vi arbejder på at gøre hjælpefunktionen mere brugervenlig og på at producere flere små videoklip, der viser ofte forekommende opgaver i CRM. Vi opdaterer løbende, så i en periode vil du se at der mangler områder. Send os gerne en e-mail, hvis der er noget du synes haster.

Feltet ""Afdeling"" er tilføjet kontaktpersoner. Nyttigt når du har mange kontakter i et firma.

Kontrakter: Nu kan du med ChannelCRM håndtere dine kontrakter/aftaler med kunderne. Find ud af, hvad der snart skal fornyes. Eller hvilke dokumenter kontrakten består af.

Infotags på kontrakter: De ny kontrakter kan også tilknyttes Infotags. Dermed har du mulighed for at sætte alle former for attributter på kontrakterne.

User Change Management: Her kan du dynamisk skifte ejerskab fra én bruger til en anden. Det kan være for firmaer (KAM), kontakter, projekter, salgsmuligheder, kampagner eller uafsluttede aktiviteter. Funktionerne bruges typisk når en ny sælger skal overtage en tidligere medarbejders kunder.

Print kalender: Simpel printfunktion til det aktuelle kalenderbillede. Kun på PC og Mac. Bruges bedst i Chrome-browseren, da denne som standard viser et preview inden selve udskrivningen.

Omdøbning af InfoTags: Under opsætning kan InfoTags nu omdøbes på en måde, så det slår igennem alle de steder, hvor InfoTaggen er anvendt. Bruges særligt i situationer, hvor man efter nogen tid gerne vil have mere struktur på anvendelsen af InfoTags.

 

Nyt i ChannelCRM 29-01-2017

Grafer er lagt ind under en ny liste, som åbnes i menu ""Grafer"".

Brugeres adgang til grafer kan nu reguleres på samme måde som rapporter og lister.

Fuldtekstsøgningen (Global Søgning) kan nu scopes, så det kun er emner og dokumenter knyttede til et enkelt firma, der søges.

Rapporten ""Aktiviteter og næste"" har forbedret layout, så flere data umiddelbart kan aflæses.

Slet af aktivitet og tilhørende dokumenter i samme proces kunne fejle. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 22-01-2017

Listevisninger og Rapporter er samlet under ét menupunkt: Lister og Rapporter. Klik på ""Hent ny lister"" for at få samtlige lister og

rapporter vist.

Favoritlister og -rapporter er nu markerede med fed skrift.

Dynamisk liste over aktiviteter (LAC001) kan nu filtreres efter emnefelt.

Mange forbedringer i opgavestyring og Kanban. Der kan printes, filtreres efter kategori oma.

Nogle brugere rapporterede at tabelvisninger ikke mindsker kolonneantal ved små skærme. Rettet.

I vinduet ""Åbne tilbud"" er kolonnen Lukkedato (fra salgsmuligheden) tilføjet.

 

Nyt i ChannelCRM 13-01-2017

Ved synkronisering med Exchange - og dermed Outlook - kan det nu vælges at lade dine kollegaer synkronisere ud som kontakter i Outlook.

Nu kan der nu udpeges én eller flere fælles mailbokse i Exchange, som også skal synkroniseres. Dette udpeges i Exchangeopsætningen for en bruger, der har adgang til disse mailbokse.

Ny visning: Intern telefonliste. Viser helt enkelt kontaktinformation for dine kollegaer.

 

Nyheder op til 09-01-2017

Forbedret kampagnemodul med mange flere muligheder.

Enkeltopslag i Navne&Numre (hvis du har abonnement) foretages nu direkte til live data, så det sikres at der hentes friske data.

Aktiviteter i kalender kan farvekodes efter kategori.

Ved upload af Word dokument til CRM kan der nu vælges dokumentnavn.

ChannelCRM kan leveres i Enterprise udgave med mulighed for meget store datamængder (f.eks. mere en 1.000.000 dokumenter).

Social link på kontakt. Kan f.eks. anvendes til Facebook-adresse.

I opsætning kan egne mail-domæner nu angives for i endnu højere grad at sikre at interne mails ikke spores.

Fra Outlook (via ChannelCRM Office AddIn) kan der nu overføres helligdage til CRM.  

Advarsel ved gem af kontaktperson, hvor der hverken er telefonnummer eller mail-adresse.

Hurtigere visning om der er tilknyttede dokumenter til aktiviteter i lister.

+ Mange generelle forbedringer og fejlrettelser.

 

Dette forum viser nyheder i ChannelCRM løsningen siden 12-12-2016