Fletteskabeloner

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

Fletteskabeloner

Med ChannelCRM kan der produceres dokumenter (Word, Excel, PowerPoint, Outlook-mails, PDF), hvor den aktuelle information flettes ind i dokumentet. Se mere om fletning her.

 

Her under opsætning drejer det sig om at udpege fletteskabeloner (som du har designet og gemt på din PC), så de kommer til at ligge i ChannelCRM og kan vælges fra f.eks. en aktivitet.

 

Første liste viser fletteskabeloner, der allerede ligger i ChannelCRM. Med feltet "Indholdstype" vælger du om det er Word, Excel, PowerPoint eller Outlook skabeloner du vil se.

 

 

En ny fletteskabelon oprettes ved at sætte Indholdstype til det ønskede (her Word) og klikke på knappen "Tilføj". Derved åbnes en dialog, hvor du kan udpege selve skabelonen med knappen "Gennemse ...".

Vælg Word-dokumentet (docx) og udfyld de øvrige felter efter ønske. Feltet "Navn" udfyldes automatisk med filnavnet, men du kan skrive noget mere sigende, hvis filnavnet ikke er godt nok.

 

Hvis der er tale om en skabelon af typen "Outlook" er det mest sikkert at vælge en fil gemt fra Outlook som "Meddelelsesformat - unicode  .msg". Dette sikrer mest muligt mod problemer med danske karakterer - særligt hvis skabelonen skal anvendes til mails sendt direkte fra server.

 

Feltet "Kategori" er særlig anvendeligt, hvis du vil lægge mange skabeloner op. Det gør det nemlig muligt for brugeren at overskue større mængder. Se mere om Skabelonkategorier her.

 

Klik Gem - og skabelonen er klar til brug.