Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Opsætning

Salgsmodeller

Scroll Prev Top Next More

Dette afsnit handler om at redigere opsætningen af en salgsmodel. Om salgsmodeller i ChannelCRM generelt se punktet under koncepter.

 

Først liste viser de oprettede salgsmodeller. Du kan benytte flere salgsmodeller - men du kan også lade sælgerne (sag for sag) vurdere om en salgsmodel overhovedet er anvendelig.

 

Klik på "Tilføj" for at oprette en ny salgsmodel helt fra bunden, eller klik på salgsmodellen for at redigere en eksisterende.

Du kan også (anbefalet) klikke på "Nyt fra forlæg" for at oprette en salgsmodel, der kan bruges som skitse for din egen.

 

 

Før vi opretter en salgsmodel, ser vi lige på de næste to faner som indeholder værdier, der gælder på tværs af salgsmodellerne:

 

Kontakt roller: Her kan man registrere og vedligeholde de roller (i hht. salgsmodllerne) som en kontaktperson kan indtage i et konkret salgsmulighed. Hvis du har valgt at oprette din salgsmulighed ud fra forlægget, vil rollerne svare til de mest udbredte i de forskellige salgsmetoder.

 

 

Kontakt Bias: Her kan du give andre navne til de forskellige grader af indstilling en kontakt kan have til det salgsforløb, du søger at gennemføre. De fremgår fra mest afvisende til mest positive. Du kan ændre betegnelserne, men lad rækkefølgen være den samme og med neutral/ligeglad som den midterste værdi.

 

 

Her er der klikket på en salgsmodel (fra forlæg iøvrigt) og ud over navn og beskrivelse, kan der vælges hvilke elementer der skal med i salgsmodellen. Det kan også vælges om salgsmodellen er en standardmodel. Vælges Ja til det sidste vil enhver ny salgsmulighed (som ikke af brugeren tilknyttes en anden model) blive tilknyttet den aktuelle salgsmodel.

 

 

 

Næste fane viser processen. Her er der tre etaper, som hver brydes ned i et antal salgstrin. Hver etape er tilknyttet en vægtning, som vil blive brugt til at vægte de enkelte salgsmuligheder ud fra hvilken salgsetape de hver især er nået til.

 

 

En etape kan redigeres ved at klikke på knappen yderst til højre i etapen linje. Her kan vi så angive vægtningen, navnet, rækkefølgen (indeks) samt eventuelt de salgstrin der ligger i etapen.

 

 

At et salgstrin gøres obligatorisk betyder at det for sælgeren at se vil være klart markeret (rødt) i den enkelte salgsmulighed, hvis han/hun ikke har gennemført det.

 

 

 

Fanen SWOT udfyldes efter ønske. Der kan være flere emner for hver parameter. (Idéen er jo at sælgeren kan vælge de SWOTs, der passer til netop den konkrete salgsmulighed og konkurrencesituation.)

 

 

Fanen "Kvalificeringsspørgsmål" udfyldes med de spørgsmål, der skal tages stilling til for at der overhovedet kan tales om en salgsmulighed. Nogle virksomheder anvender kvalificeringsspørgsmål som en vejledning for sælgeren. Andre virksomheder benytter det fordi Bidding Costs er så høje at de kun vil gå ind i et salgsforløb, hvis sagen er tilstrækkeligt kvalificeret.

 

 

 

Også her kan der markeres som Obligatorisk. Det betyder at spørgsmålet vil fremstå med røde typer i salgsmuligheden, såfremt sælgeren ikke har afklaret det.