Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Opsætning

Skift bruger

Scroll Prev Top Next More

Denne funktion anvendes typisk når en bruger forlader virksomheden og en anden bruger skal overtage ansvaret for kunder, emner og igangværende sager.

 

I venstre kolonne udpeges den bruger, der skal skiftes fra. I højre kolonne udpeges den bruger, der skal overtage ansvaret.

 

Så snart fra-brugeren er valgt vil listen under vise antallet af forskellige emner ejet af fra-brugeren. For hver af de ønskede emner kan der så klikkes på knappen "Skift bruger", hvad der umiddelbart overfører emnerne til nyt ejerskab.

 

Afsluttede aktiviteter overføres ikke. Her er det jo vigtigt at man senere kan se, hvem der reelt har gennemført møder eller sendt mails.

 

Hvis brugerne anvender kalendersynkronisering med Exchange (Office365), kan der fremkomme situationer, hvor overdragede aktiviteter (møder) ikke mere synkroniseres. Dette skyldes at der kan opstå forskelle i hvem der i Outlook står som organisator på en aktivitet og den ny organisator (ejer) i CRM på samme aktivitet. Dette er en kendt problemstilling ved Exchange/Outlook, hvor det - også uden CRM i billedet - kan være svært at håndtere Outlook aftaler for en medarbejder, der ikke mere har adgang.