Uniconta opsætning

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

Uniconta opsætning

Hvad kan du med Uniconta forbindelsen?

 

Uniconta Connector er en forbindelse mellem ChannelCRM og økonomisystemet Uniconta. Forbindelsen kan opsættes så en række muligheder udnyttes:

 

Alle debitorer i Uniconta importeres som virksomheder i CRM.

Kontaktpersoner i Uniconta importeres som kontakter i CRM.

Gennemførte salg (fakturaer og fakturalinjer) overføres fra Uniconta til CRM, så du på kunden enkelt kan se, hvad de har købt tidligere.

Debitorer i Uniconta kan oprettes dynamisk fra CRM uden at åbne Uniconta.

Debitorer i Uniconta kan redigeres dynamisk fra CRM uden at åbne Uniconta.

Produkt- og prislister i Uniconta importes til produkt- og prislister i CRM.

Tilbud baseret på varer og priser fra Uniconta kan dannes i CRM uden at blive oprettet tilsvarende i Uniconta.

Tilbud - som ovenfor - kan overføres til Uniconta som ordrer på eksisterende eller nyoprettet debitor.

 

 

Opsætning

 

Tænd forbindelsen

Først skal der "tændes" for Uniconta forbindelsen i dit CRM system. Det gør du som administrator ved at vælge menuen Mere.../Opsætning/Business Objects. Her klikker du på linjen "Uniconta forbindelse", så den bliver grøn. Vær opmærksom på at dette valg vil slukke for eventuel eksisterende forbindelse til e-conomic. Det kan ikke lade sig gøre at forbinde til to økonomisystemer på samme tid.

 

Når Uniconta forbindelsen er tændt, lukker du ChannelCRM fanebladet i browseren og starter igen.

 

Forbind og vælg funktioner

Vælg i menuen Mere... / Opsætning / Uniconta indstillinger

 

 

Indstillinger

 

Aktiveret

Vælg "Ja" for at lade forbindelsen være aktivt.

Forbind til Uniconta

Åbner et lille vindue, hvor du taster brugernavn, password og regnskabsnummer for det regnskab du ønsker at forbinde til. Vær omhyggelig med særligt regnskabsnummeret, hvis du har flere regnskaber i Uniconta. Der er en del oprydning at foretage i CRM, hvis du bare kortvarigt har forbundet til det "forkerte" regnskab.
Hvis forbindelse kan valideres vil teksten ved siden af knappen vises som "Forbundet".

Synkronisér debitorer

Vælg "Ja" for at lade Uniconta debitorer overføres som firmaer i CRM.

Standardrelation ved import

Når en debitor i Uniconta oprettes som firma i CRM, kan det her vælges hvilken relation dette firma skal tilknyttes. Ofte vælges en relation med betydning "Kunde".

Synkronisér grupper

Hvis du ønsker at kun debitorer tilhørende een eller flere debitorgrupper i Uniconta skal overføres til CRM, kan du her anføre grupperne som semikolonsepararet liste. Hvis det f.eks. er grupperne "Grp1" og "Grp2" du ønsker at overføre skal feltet udfyldes som "Grp1;Grp2" (uden citationstegn).

Opret debitor fra ChannelCRM

Vælg "Ja", hvis det skal være muligt dynamisk at oprette en ny debitor fra CRM. Ud over dette "Ja", skal brugere tilknyttes en sikkerhedsrolle, hvor rettigheden "Uniconta - opret debitor" er inkluderet.

Redigér debitor fra ChannelCRM

Vælg "Ja", hvis det skal være muligt dynamisk at redigere debitorinformationer fra CRM. Ud over dette "Ja", skal brugere tilknyttes en sikkerhedsrolle, hvor rettigheden "Økonomi - rediger debitor" er inkluderet.

Tillad oprettelse af debitor uden CVR nummer

Vælg "Ja", hvis det skal være muligt at oprette end debitor i Uniconta uden at CVR-nummeret er udfyldt. Normalt vælges "Nej".

Brug CVR-nummer som debitornummer

Vælg "Ja", hvis du i din virksomhed har besluttet at en kundes CVR-nummer skal benyttes som kontonummer (debitornummer).

Debitorskabeloner

Her vælger du (med knappen tilføj skabelon) en eller flere eksisterende debitorer i Uniconta, som fremover benyttes som skabelon når der oprettes en ny debitor fra CRM. Skabelonerne kan navngives, så det bliver enkelt for brugerne at vælge den relevante skabelon.
Vigtigt: Den debitor der udpeges som skabelon, skal forblive i Uniconta mens skabelonen eksisterer. Ændringer i debitorens data (som f.eks. ny kundesprisliste) vil slå igennem således at debitorer der fremover oprettes med skabelonen får den ny prisliste.

Synkronisér varer

Vælg "Ja", hvis varekataloget i Uniconta skal overføres til CRM. Dette sker inklusive Salgspris 1-3.

Synkronisér kundeprislister

Vælg "Ja", hvis der anvendes kundesprislister i Uniconta.

Opret tilbud i CRM

Vælg "Ja", hvis det skal være muligt at danne tilbud i CRM. (Se kommentarer og begrænsninger i punkt længere nede).

Opret debitor allerede ved tilbud

"Ja" medfører at der kun kan dannes et tilbud baseret på Uniconta-prislister såfremt emnet allerede er oprettet i Uniconta som debitor.

Salgspris (1-3) der benyttes ved tilbud

Her indsættes det salgsprisnummer, der skal benyttes ved tilbud når prisen tages i Uniconta direkte fra varelisten.

Synkronisér fakturaer

Vælg "Ja", hvis det ønskes at fakturaer (headere og linjer) skal overføres fra Uniconta til CRM. Disse fakturaer vises dels på den specifikke Uniconta-visning under firma, dels generelt på fanebladet "Salg" i firmabilledet.

Synkronisér snarest

Klik her, hvis du ønsker en synkronisering snares muligt. Pt. er dette inden for en time. Som standard synkroniseres der hver nat.

 

Husk at klikke på "Gem" knappen, når indstillingerne er udfyldt korrekt.

 

Tilbudsdannelse

Basale tilbud kan oprettes i CRM for senere at overføres til Uniconta som ordrer (hvis kunden accepterer tilbudet).

 

Når tilbudet oprettes i CRM sker det ud fra priser, der er overført fra Uniconta. Der overføres både priser fra varekartoteket og fra kundeprislister (det sidste kræver ekstra modul i Uniconta). Når prisen i CRM hentes sker det ved først at lave opslag om produktet findes i kundeprislisten. Hvis produktet findes i kundeprisliste findes den pris, der svarer til den angivne mængde/antal. Hvis produktet ikke findes i kundeprislisten laves opslag i varetabellen ud fra salgspris1..3 svarende til opsætningen.

 

Der er en nogle begrænsninger ved tilbudsdannelse i CRM:

 

Slutrabat understøttes ikke.

Varieret moms understøttes ikke.

Der kan ikke anvendes flere valutaer.

Leverings- og betalingsbetingelser i tilbud hentes ikke fra Uniconta.

 

Vi arbejder på at undgå disse begrænsninger, men der er ikke en fastlagt tidsplan.