Kontakter uden firma

International version Top  Forrige  Næste

Listen oprydning viser de kontakter, der er oprettede i systemt, uden at de er knyttede til en virksomhed. Dette kan ske af to årsager:
 

Du har selv oprettet kontakten i hast og uden tid til at oprette firmaet.
Du har benyttet ChannelCRM Outlook AddIn til at spore en e-mail, hvor mindst én af deltagerne ikke var kendt af CRM.

 

I eksemplet nedenfor er der to personer uden firma: Erling (som er uden e-mail og derfor sikkert er i kategori 1 (oprettet i hast) og test, som kun har e-mail, og derfor sikkert er oprettet via Outlook AddIn'en.

 

For begge gælder at du kan finde firmaet ved at klikke på redigeringsknappen (blyant) i den relevante række.

 

 

Derved åbnes en dialog, hvor du på vanlig vis kan vælge mellem de firmaer, der allerede er i din CRM, oprette via opslag i CVR eller oprette manuelt. Du kan selvfølgelig også redigere data for den enkelt person ved blot at klikke på personens navnekolonne.

 

 


Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?contactscleanup.htm