Nyt i ChannelCRM

International version Top  Forrige  Næste

Nyt i ChannelCRM 06-03-2019

E-conomic: Du kan nu se e-conomic ordrekladde straks efter at en ordre er optaget direkte fra salgsmulighed. Ordrekladden ses ved at vælge ved i salgsmulighedens knaplinje at vælge Mere / Hent PDF.
Uniconta: Feltlængder på debitorer (navne og adressefelter) er øget.
Uniconta: Feltlængder på enhedsnavne (units) er øget.
Uniconta: API-software er opgraderet til Unicontas nyeste.
Søgelister: Markeringsvælgeren er ændret til en tjekboks.
Søgelister: Sidestørrelse (20-100-1000) er lagt ned under Mere-knappen.

 

Nyt i ChannelCRM 01-03-2019

E-conomic: Det kan nu vælges at lade leveringsadresser i e-conomic overføres som selvstændige firmaer i CRM. Optages en ordre på et af disse firmaer, vil det i e-conomic ske på selve debitoren med den aktuelle leveringsadresse.
E-conomic: Det kan nu vælges at ændringer til debitor-informationer i e-conomic, skal synkroniseres helt igennem til den tilsvarende virksomhed i CRM. Altså ændr adressen i e-conomic -> firmaadressen ændres i CRM. Bare som eksempel.
E-conomic: Det kan vælges at undlade synkronisering af "Vores reference" på en debitor i e-conomic til KAM på de tilsvarende leveringsadresser i CRM. Derved kan man i CRM have forskellige kundeansvarlige på en debitors forskellige leveringssteder.
E-conomic: Særprislister (et tilvalgsmodul i e-conomic) synkroniseres mere effektivt. Og det kan opsættes således at kun udvalgte produkter indgår i CRM-versionen af en særprisliste.
Se mere om de ny e-conomic muligheder her: E-conomic

 

Nyt i ChannelCRM 17-02-2019

Projektnumre: Bruger du projektnumre vil disse nu vises i flere oversigter. Også på aktiviteter, så det bliver nemmere at vælge det rigtige projekt.

 

Nyt i ChannelCRM 11-02-2019

Forbindelsen til virksomhedsdata via CVR er forbedret på en række punkter. Herunder hastighed og opdateringsfrekvens.
I opsætningen af synkronisering med Exchange bliver passwordet til Exchange ikke mere foreslået gemt i browseren.
Ny rapport/listevisning: "Alle kontrakter". Klik "Hent ny listevisninger" for at kunne se den.

 

Nyt i ChannelCRM 16-01-2019

Ny forbedret forecastmodel, der understøtter trinvis fakturering:
       Der kan nu under en salgsmulighed indlægges salgslinjer med forskellige faktureringsdatoer. Disse salgslinjer kan individuelt markeres som afsluttede (vundet) eller tabt.
       Fra salgslinjerne optælles til to felter på salgsmulighedsniveau: "Realiseret værdi" summerer de vundne salgslinjer, mens "Estimeret værdi" summerer de endnu udestående linjer.
       Den ny forecastmodel betyder at alle salgsmuligheder skal have mindst én salgslinje. Hvis ikke du selv indsætter en sådan (f.eks. fra en prisliste), vil der automatisk blive genereret én-
I forbindelse med opgraderingen er der for hver salgsmulighed indsat en salgslinje i de tilfælde at der ikke allerede var én. Status (afsluttet, datoer, vundet, tabt) og beløb på salgslinjen er i disse tilfælde taget direkte fra salgsmuligheden.
Ny grafer for forecast: Den ny forecastmodel betyder at forecastgrafer er ændrede. Du ser de ny grafer ved i Graf-listen (Hovedmenu / Rapporter / Grafer) at vælge "Hent ny grafer".
Flere valutaer i forecasting:
       Det er nu muligt at samle forecast (til grafer og oversigter) i en basisvaluta, selv om de enkelte salgsmuligheder er angivet i forskellige valutaer.
       Valutakurser styres via Hovedmenu / Mere... / Opsætning / Valutakurser. Her kan du også genberegne til basisvaluta for de salgsmuligheder, hvor valutaen er angivet.
       For den enkelte salgsmulighed tages valutaen fremover automatisk fra den valgte prisliste.
E-conomic: Priser og produkter kan nu ikke vælges i prislister, hvis produktet er spærret.
E-conomic: Særprislister kan ikke vælges manuelt. De optræder kun for de kunder, der i e-conomic er tilknyttet prisgruppe (særpriser).
Oversigt over prislister viser nu udløbsdato (og kan filtreres på denne), så du nemt kan se, hvilke prislister, der skal justeres.
Rapport Kontrakter: Viser nu også feltet "GDPR" så det fremtræder med hvilke kunder du har en GDPR-aftale.
Flet til Word fra projekt: Felterne Start og Slut flettes nu med dato alene.
 

Nyt i ChannelCRM 03-01-2019

Ny rettighed: "Økonomi - Giv rabat" regulerer, hvorvidt en bruger kan ændre på priser, der stammer fra en prisliste.
Salgsmulighed/e-conomic: Der kan nu optages ordre direkte fra en salgsmulighed (uden at skulle oprette et tilbud som tidligere).
E-conomic: E-conomic fakturaer kan nu vises som pdf direkte fra "Firma" fane "Salg". Markér den aktuelle faktura og klik på knappen "Hent PDF".
E-conomic: Bruger du særpriser (en del af e-conomics lagermodul), så vil disse nu blive lagt ind i separate prislister for hver prisgruppe. Disse prislister bliver så standardvalget for en ny salgsmulighed på et firma, der har påført prisgruppen.

 

Nyt i ChannelCRM 02-01-2019

ChannelCRM Office AddIn er nu ændret og testet, så den kan anvendes i Microsoft Office 365 i 64bit version. Microsoft har annonceret at 64bit vil være standardvalget fra midten af januar.

 

 

Nyt i ChannelCRM 2018

 

 

 


Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?news.htm