Nyt i ChannelCRM

International version Top  Forrige  Næste

Nyt i ChannelCRM 25-05-2019

Ved oprettelse af aktivitet af type Note vil denne nu være markeret som uafsluttet og dermed fremgå af Todo-listen. Du kan selvfølgelig klikke på "Afsluttet" i noten inden den gemmes for at undgå dette.
Klon projekt: Hvis du bruger projekter til tilbagevendende begivenheder (f.eks. messer), så kan du nu klone et eksisterende projekt inklusive de aktiviteter og opgaver, der er knyttede til originalen. Dermed får du hurtigt et startpunkt for planlægningen af næste messe.
Ny graf "Resultater og forecast linjeniveau". Viser salgsmuligheder - inklusive data fra de enkelte varelinjer under salgsmulighederne - fordelt på måneder efter linjernes fakturadato med tal for realiseret, forecast og vægtet forecast. Tallene vises i basisvaluta.
For at se den ny graf i listen over grafer skal der klikkes på knappen "Hent ny grafer".
Rettelse: I "Import fra CVR" er der nu rettet så specifikation af antal ansatte interval følger ny angivelser i virksomhedsregistret.

 

Nyt i ChannelCRM 22-05-2019

Ny graf "Resultater og forecast". Viser salgsmuligheder fordelt på måneder efter lukkedato med tal for realiseret, forecast og vægtet forecast. Tallene vises i basisvaluta.
For at se den ny graf i listen over grafer skal der klikkes på knappen "Hent ny grafer".
Mødeaktivitet "Invitér via Outlook". Som vanligt genererer denne funktion et møde i Outlook, som kan bruges til at sende invitationer til kontaktpersoner. Nyt er at såfremt denne aktivitet flyttes (f.eks. fordi en af de inviterede foreslår et nyt tidspunkt), vil denne tidsændring slå igennem til det CRM-møde, der lå til grund for indkaldelsen. I Outlook vil du altså se to aktiviteter for det samme møde: Én fra CRM med dine noter og andre informationer og én fra Outlook som deles med kundekontakterne.

 

Nyt i ChannelCRM 17-05-2019

Udskyd funktionen på aktivitet og i todoliste springer nu automatisk over weekenddage.
Fase på salgsmulighed er nu automatisk forstået på den måde at en salgsmulighed, hvor der er mindst én åben salgslinje vil stå i fase "Forecast" eller "Tilbud". Hvis alle salgslinjer er afsluttede og mindst én af dem er vundet, vil salgsmuligheden vise fasen "Ordre". Hvis alle salgslinjer er afsluttede og alle tabte, vil salgsmuligheden vise fasen "Tabt".
På salgsmulighed er der genvejsknapper til at skifte status (vundet eller tabt) for alle uafsluttede salgslinjer på én gang.
En ny Global indstilling bestemmer nu om der vises periode-start og -slut for de enkelte salgslinjer under salgsmulighed. Muligheden er fravalgt som standard.
I listen over salgsmuligheder vises nu fase (Forecast, Tilbud, Ordre eller Tabt) i stedet for kolonnerne Afsluttet og Tabt.

 

Nyt i ChannelCRM 11-05-2019

Mange ny videoer på vores YouTube kanal. Se oversigten her.
Bedre valg af branchekode (NACE) ved import fra CVR.
Fejl rettet ved afrunding af udestående/realiseret beløb på salgsmulighed.
Fejl rettet ved afslutning af systemgenereret salgslinje under salgsmulighed.
Sikkerhedsniveau (adgangskontrol) for rapporter og grafer vises i listerne, hvor du er administrator.
Forældede grafer fjernet.
Grafer er ændrede så de overalt viser beløb i basisvaluta. (For dig, der kun bruger én valuta, ses ingen forskel.)
+ kosmetiske forbedringer.

 

Nyt i ChannelCRM 30-04-2019

Timestyring på projektniveau: Nu kan der til et projekt knyttes en timerapporteringskonto. Derved kan brugere indrapportere timer (med art, kørsel og udgifter), som så samles til totaler for projektet og med mulighed for udtræk til regneark som faktureringsgrundlag. Timestyring forudsætter at du "tænder" for modulet via Mere.../Opsætning/Business Objects/Tidsregistrering.
Pipeline kan nu vises grafisk via knap i salgsmenuen. Din pipeline vises opdelt i grupper efter sandsynlighed og du kan drag-droppe salgsmuligheder til højere sandsynlighed.
Nyt Dashboard: Søjlediagram, der viser din pipeline (uvægtet) efter fem sandsynlighedsgrupper. Ved klik åbnes pipelinediagrammet.
+ mange kosmetiske forbedringer. Særligt ved brug af Chrome som browser.

 

Nyt i ChannelCRM 08-04-2019

Hjælp: Mange ny instruktionsvideo-klip er nu på ChannelCRMs YouTube-kanal. Flere på vej.
Aktiviteter under firma: Nu med lokalmenu (højreklik) for nem adgang til at flytte eller færdigmelde aktiviteter.
Opsætning af Infotags: Ved brug af Chrome browseren kunne det ikke ses, hvor mange gange en given Infotag er benyttet. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 06-03-2019

E-conomic: Du kan nu se e-conomic ordrekladde straks efter at en ordre er optaget direkte fra salgsmulighed. Ordrekladden ses ved at vælge ved i salgsmulighedens knaplinje at vælge Mere / Hent PDF.
Uniconta: Feltlængder på debitorer (navne og adressefelter) er øget.
Uniconta: Feltlængder på enhedsnavne (units) er øget.
Uniconta: API-software er opgraderet til Unicontas nyeste.
Søgelister: Markeringsvælgeren er ændret til en tjekboks.
Søgelister: Sidestørrelse (20-100-1000) er lagt ned under Mere-knappen.

 

Nyt i ChannelCRM 01-03-2019

E-conomic: Det kan nu vælges at lade leveringsadresser i e-conomic overføres som selvstændige firmaer i CRM. Optages en ordre på et af disse firmaer, vil det i e-conomic ske på selve debitoren med den aktuelle leveringsadresse.
E-conomic: Det kan nu vælges at ændringer til debitor-informationer i e-conomic, skal synkroniseres helt igennem til den tilsvarende virksomhed i CRM. Altså ændr adressen i e-conomic -> firmaadressen ændres i CRM. Bare som eksempel.
E-conomic: Det kan vælges at undlade synkronisering af "Vores reference" på en debitor i e-conomic til KAM på de tilsvarende leveringsadresser i CRM. Derved kan man i CRM have forskellige kundeansvarlige på en debitors forskellige leveringssteder.
E-conomic: Særprislister (et tilvalgsmodul i e-conomic) synkroniseres mere effektivt. Og det kan opsættes således at kun udvalgte produkter indgår i CRM-versionen af en særprisliste.
Se mere om de ny e-conomic muligheder her: E-conomic

 

Nyt i ChannelCRM 17-02-2019

Projektnumre: Bruger du projektnumre vil disse nu vises i flere oversigter. Også på aktiviteter, så det bliver nemmere at vælge det rigtige projekt.

 

Nyt i ChannelCRM 11-02-2019

Forbindelsen til virksomhedsdata via CVR er forbedret på en række punkter. Herunder hastighed og opdateringsfrekvens.
I opsætningen af synkronisering med Exchange bliver passwordet til Exchange ikke mere foreslået gemt i browseren.
Ny rapport/listevisning: "Alle kontrakter". Klik "Hent ny listevisninger" for at kunne se den.

 

Nyt i ChannelCRM 16-01-2019

Ny forbedret forecastmodel, der understøtter trinvis fakturering:
       Der kan nu under en salgsmulighed indlægges salgslinjer med forskellige faktureringsdatoer. Disse salgslinjer kan individuelt markeres som afsluttede (vundet) eller tabt.
       Fra salgslinjerne optælles til to felter på salgsmulighedsniveau: "Realiseret værdi" summerer de vundne salgslinjer, mens "Estimeret værdi" summerer de endnu udestående linjer.
       Den ny forecastmodel betyder at alle salgsmuligheder skal have mindst én salgslinje. Hvis ikke du selv indsætter en sådan (f.eks. fra en prisliste), vil der automatisk blive genereret én-
I forbindelse med opgraderingen er der for hver salgsmulighed indsat en salgslinje i de tilfælde at der ikke allerede var én. Status (afsluttet, datoer, vundet, tabt) og beløb på salgslinjen er i disse tilfælde taget direkte fra salgsmuligheden.
Ny grafer for forecast: Den ny forecastmodel betyder at forecastgrafer er ændrede. Du ser de ny grafer ved i Graf-listen (Hovedmenu / Rapporter / Grafer) at vælge "Hent ny grafer".
Flere valutaer i forecasting:
       Det er nu muligt at samle forecast (til grafer og oversigter) i en basisvaluta, selv om de enkelte salgsmuligheder er angivet i forskellige valutaer.
       Valutakurser styres via Hovedmenu / Mere... / Opsætning / Valutakurser. Her kan du også genberegne til basisvaluta for de salgsmuligheder, hvor valutaen er angivet.
       For den enkelte salgsmulighed tages valutaen fremover automatisk fra den valgte prisliste.
E-conomic: Priser og produkter kan nu ikke vælges i prislister, hvis produktet er spærret.
E-conomic: Særprislister kan ikke vælges manuelt. De optræder kun for de kunder, der i e-conomic er tilknyttet prisgruppe (særpriser).
Oversigt over prislister viser nu udløbsdato (og kan filtreres på denne), så du nemt kan se, hvilke prislister, der skal justeres.
Rapport Kontrakter: Viser nu også feltet "GDPR" så det fremtræder med hvilke kunder du har en GDPR-aftale.
Flet til Word fra projekt: Felterne Start og Slut flettes nu med dato alene.
 

Nyt i ChannelCRM 03-01-2019

Ny rettighed: "Økonomi - Giv rabat" regulerer, hvorvidt en bruger kan ændre på priser, der stammer fra en prisliste.
Salgsmulighed/e-conomic: Der kan nu optages ordre direkte fra en salgsmulighed (uden at skulle oprette et tilbud som tidligere).
E-conomic: E-conomic fakturaer kan nu vises som pdf direkte fra "Firma" fane "Salg". Markér den aktuelle faktura og klik på knappen "Hent PDF".
E-conomic: Bruger du særpriser (en del af e-conomics lagermodul), så vil disse nu blive lagt ind i separate prislister for hver prisgruppe. Disse prislister bliver så standardvalget for en ny salgsmulighed på et firma, der har påført prisgruppen.

 

Nyt i ChannelCRM 02-01-2019

ChannelCRM Office AddIn er nu ændret og testet, så den kan anvendes i Microsoft Office 365 i 64bit version. Microsoft har annonceret at 64bit vil være standardvalget fra midten af januar.

 

 

Nyt i ChannelCRM 2018

 

 

 


Side url: http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?news.htm