Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Entiteter

Kontaktperson

Scroll Prev Top Next More

Kontaktpersoner (kontakter) er i ChannelCRM medarbejdere i firmaer. Når vi kalder det kontakter er det fordi man i CRM er mest interesseret i at have de medarbejdere, som man har eller kunne have kontakt med, registreret. Der er groft sagt ingen grund til at have alle dine kundeemners medarbejdere registreret. Og der er heller ikke noget sted, man kan købe denne information.

 

Første fane "Detaljer" viser kontaktinformationer og sammenhænge. Der vises også en liste over de aktiviteter, der er direkte tilknyttede kontaktpersonen. F.eks. e-mails, hvor personen er afsender eller blandt modtagerne.

 

Der er også en knap "Sluk/Tænd Outlook Sync", hvormed du kan tænde/slukke for hvorvidt kontaktpersonen også skal optræde i din Outlook.

 

 

Næste fane "Infotags" viser de Infotags, der er tilknyttet kontaktpersonen.

 

 

Fanen "Foto" bruges eventuelt til at vise et fotografi af kontaktpersonen. Det er måske ikke så normalt at fotografere sine kunder, men ofte kan billederne findes på kundernes hjemmeside. Og det er i hvert tilfælde en stor fordel at have fotos at gå ud fra, hvis du som ny accountansvarlig skal overtage en kunde.

 

 

 

Fanerne "Salgsmuligheder", "Kampagner", "Projekter" og "Mere..." viser information knyttet til den aktuelle kontakt eller hvor kontakten er deltager.

 

Fanen "Ansættelser" er dog speciel: Her kan det registreres, hvor en person tidligere har været ansat. Når en person skifter arbejde, sker det CRM ved at der oprettes en ny "version" af personen. Men den gamle version bibeholdes, så man ikke går glip af historikken. Fanen ansættelser holder så styr på at den to (eller flere) versioner af samme menneske afspejler forskellige ansættelser gennem tiden.

 

I ChannelCRM kan man ofte regne med at kombinationen af fornavne og efternavne er unikt, når det er indenfor et firma. Bedre ville det måske være at vælge e-mail-adresse, men her er udfordringen at du ofte vil have mange kontaktpersoner, hvor du ikke kender deres e-mail-adresser.