Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

En kontrakt bruges til at registrere informationer om de aftaler, der findes med din virksomheds kunder (eller leverandører). Kontrakten består af en række staminformationer som titel, gyldighedsperiode, hvornår den bør genforhandles, samt informationer om hvem der er involverede fra kunden og din egen virksomhed.

 

Til kontrakten kan der uploades de dokumenter (ofte scannede pdf-filer), som udgør den juridiske kontrakt.

 

Alt dette ses enkelt i kontraktens stambillede:

 

Udover de basale data om, hvem der er parterne i aftalen og periode, er der en række afkrydsningsfelter.

 

Hovedaftale

Tjek, hvis aftalen dækker f.eks. generelle leveringsbetingelser eller andet, der dækker flere specifikke aftaler.

NDA

Non Disclosure Agreement. Tjek, hvis aftalen er fortrolig (eller dækker fortrolighed) mellem parterne.

Garantiforpligtelser

Tjek, hvis der er garantier og/eller bodsbetingelser i aftalen.

GDPR

Tjek, hvis aftalen vedrører GDPR i samarbejdet mellem parterne. F.eks. hvis aftalen er en Databehandleraftale som er nødvendig for at din virksomhed kan levere ydelser til den eksterne part.

Termineret

Tjek, når aftalen er udløbet eller termineret af anden årsag. (Aftaler slettes ikke idet de sagtens kan være relevante selv op til flere år efter oprindelig periode).

 

 

Du kan også knytte InfoTags til kontrakten. De tages fra en plukkeliste, der alene gælder kontrakter. Dermed kan du bruge netop de termer, der bedst beskriver dine kategoriseringer af kontrakter. Det kan være ting som hvorvidt kontrakten er indeksreguleret, er "open ended" eller er gældende for hele kundens koncern.

 

 

Kontrakterne kan du selvfølgelig finde med søgefunktionen fra hovedmenuen. Men en virksomheds aktuelle kontrakt(er) kan også ses i fanen "Aftaler" på firmabilledet.

 

 

 

Her vises i samlet oversigt alle gældende kontrakter med de væsentligste data. Klik på den individuelle kontrakt for at se flere detaljer.

 

(I samme fane vises også priser og prisliste, hvis der for kunden er en dedikeret og gældende prisliste.)