Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Office365

Fletning af dokumenter

Scroll Prev Top Next More

Med ChannelCRM kan du flette informationer ind i dokumenter som Word, Excel, PowerPoint og e-mails. Det gør det nemt og hurtigt at sende professionelt opsatte e-mails og breve.

 

Måden, hvorpå du brevfletter afhænger lidt af, hvor det sker fra og af, hvordan du i øvrigt kan lide at arbejde. Udgangspunktet er dog næsten altid:

 

En aktivitet af typen Brev: Her flettes der typisk til Word dokument.

En aktivitet af typen e-mail: Her flettes der typisk til Outlook, som så kan åbnes direkte og viderebearbejdes før det sendes.

En kampagne: Her flettes der enten til e-mails eller til Word.

 

I alle tilfælde benyttes flettedokumenter, hvor felterne fra ChannelCRM er indlagt i teksten. I Words tilfælde altså et normalt Word-dokument (docx), hvor teksten indeholder felter som 0contactfirstnames0.

 

 

Flettefelterne ser du herunder:

 

 

Firma

Kontaktperson

Brugeren

Projekt

0companycompanyname0

0companyaddress1department0

0companyaddress1street10

0companyaddress1street20

0companyaddress1street30

0companyaddress1zip0

0companyaddress1city0

0companyaddress1city0

0companyaddress1state0

0companyaddress1country0

0companyaddress2department0

0companyaddress2street10

0companyaddress2street20

0companyaddress2street30

0companyaddress2zip0

0companyaddress2city0

0companyaddress2state0

0companyaddress2country0

0companyphone0

0companyfax0

0companymail0

0companyvat0

0companyweb0

0companyean0

0companybankaccount0

0companycustomerkey0

0companydebtorgroup0

0companyaux10

0companyaux20

0companyaux30

0companyaux40

0companyaux50

0contactfirstnames0

0contactlastnames0

0contactfriendlyname0

0contacttitle0

0contactsalutation0

0contactphonedirect0

0contactphonemobile0

0contactphonehome0

0contactemailaddress10

0contactemailaddress20

0contactemailaddresspersonal0

0contactbusinessaddressstate0

0contactbusinessaddressstreet10

0contactbusinessaddressstreet20

0contactbusinessaddressstreet30

0contactbusinessaddresszip0

0contactbusinessaddresscity0

0contactcontactfunction0

0contactean0

0contactssn0

0contactspouse0

0contactaux10

0contactaux20

0contactaux30

0contactaux40

0contactaux50

0userfirstnames0

0userlastnames0

0userfriendlyname0

0userjobtitle0

0useremailaddress10

0useremailaddress20

0userphonemobile0

0userphonedirect0

0userfaxdirect0

0userunitname0

0userstreet10

0userstreet20

0userstreet30

0userzip0

0usercity0

0userstate0

0uservat0

0projectsubject0

0projectstreet10

0projectstreet20

0projectstreet30

0projectcity0

0projectzip0

0projectstate0

0projectcountry0

0projectaux10

0projectaux20

0projectaux30

0projectaux40

0projectaux50

0projectnumber0

Aktivitet

Tilbud

Tilbudslinje (skal indsættes som række i tabel)


0activitysubject0

0activitydescription0

0activitystart0

0activityfinish0

0activitylocation0

0activityaux10

0activityaux20

0activityaux30

0activityaux40

0activityaux50

0quotesubject0

0quotebodytext0

0quotebodytext20

0quotevalidfrom0

0quotevalidto0

0quotepricesum0

0quotepricenetsum0

0quotetaxsum0

0quotediscountsum0

0quotenumber0

0quotelineidentifier0

0quotelinedescription0

0quotelinelongdescription0

0quotelineprice0

0quotelinequantity0

0quotelinediscount0

0quotelinediscountaspercent0

0quotelinepricenet0

0quotelinetax0

0quotelineunitprice0

0quotelineunitpriceorigin0

0quotelinecurrency0


 

 

 

Selve fletteforlæggene lave du i ChannelCRM med funktionen "Menu/Mere/Opsætning/Fletteskabeloner". Her kan du se de forlæg du allerede har lavet og du kan lave ny.

 

 

Dokument type kan vælges mellem Word, Outlook, Excel og PowerPoint.

 

ChannelCRM kan ud fra en skabelon flette data ind i dokumenterne. Alt arbejdet foregår i skyen, så du bare skal åbne det færdige dokument med Word, Excel, PowerPoint eller Outlook. Fletningen kan ske fra alle steder i systemet, hvor du finder knappen med tekst "Flet dokument". De felter der kan indflettes afhænger af, hvorfra du bruger knappen. Jo flere data, der optræder i sammenhængen, jo mere kan der indflettes. Bedst er det ofte at gøre det fra en aktivitet, fordi denne kan have forbindelser til firma, kontaktperson, projekt, salgsmulighed, tilbud og aktiviteten selv. Og dermed til data fra alle disse emner.

 

Når du indsætter flettekoderne i et dokument, skal du være opmærksom på at de to afgrænsende "0" skal med i feltet. Hvis du ønsker at det resulterende felt skal være formateret (f.eks. med fede typer), så skal du bare formatere flettekoden. Vær dog opmærksom på at hele koden skal formateres - ikke kun en del af koden.