Nyt i ChannelCRM 2021-2022

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  »Ingen emner over dette niveau«

Nyt i ChannelCRM 2021-2022

Nyt i ChannelCRM 02-05-2022

I firmasøgning kan tekst-søgefeltet nu alternativt udfyldes med feltnavn:søgetekst. F.eks. vil "by:Randers" fremfinde alle firmaer med adresse i Randers. Feltnavnet kan du se i søgeresultatets overskrifter, hvor det er de rent tekstbaserede felter, der kan findes på denne måde. Ud over By kan følgende felter søges: Afdeling, Postnummer, Gade, CVR, Kundenummer, Valgfri, Ændret af, Oprettet af.

Rapporten LCT005 er udvidet til at tillade flere kombinationer af InfoTags.

Uniconta Synkronisering: Her er det nu muligt også at se Uniconta-ordrer og ordrelinjer under fanen Firma/Salg (i tillæg til fakturaer). Hvis Ordrerne ikke vises, kontakt da ChannelCRM for opsætning.

Mange mindre forbedringer og fejlrettelser er indført i de seneste 3 måneder. (Selvom denne liste ikke er opdateret).

 

Nyt i ChannelCRM 18-01-2022

Mange mindre fejlrettelser

Kalender "husker" nu visning (dag, arbejdsuge, uge eller måned) fra session til session.

 

Nyt i ChannelCRM 29-06-2021

Justeringer til rapporten LFC001 "Forecast på salgsmulighedsniveau".

+ Mindre fejlrettelser.

 

Nyt i ChannelCRM 22-05-2021

I en aktivitet kan det nu ses hvem og hvornår den er oprettet og ændret. Se under aktiviteten fane "Mere".

+ Mindre justeringer.

 

Nyt i ChannelCRM 14-04-2021

Ny global indstilling: "Spørg efter lukkenoter ved tab af salgsmulighed". Hermed kan brugeren "tvinges" til at angive enten afvisningsgrund eller lukkenote, før en salgsmulighed kan gemmes som tabt.

 

Nyt i ChannelCRM 08-04-2021

Ny forbindelse til NPS.Today. NPS står for "Net Promoter Score" og er en enkel måde, hvorpå du kan måle dine kunders tilfredshed.
NPS.Today er en dansk virksomhed, der leverer teknik og viden omkring NPS. Læs mere her https://nps.today/
Læs mere om, hvordan du forbinder NPS med din ChannelCRM her NPS.Today

 

Nyt i ChannelCRM 27-02-2021

I Projekt - fanen Deltagere - er listen nu mere responsiv og der kan markeres deltagere med Ctrl-klik og Shift-klik.

Lægges der i kampagne fra listen (ovenfor) er det nu kun de markerede deltagere, der medtages.

Listen (ovenfor) kan nu genlæses og sidestørrelse kan vælges mellem 18, 100 og 1000. 18 er standard og kan vises på en HD-skærm.

 

Nyt i ChannelCRM 25-02-2021

I Projekter - fanen Deltagere - kan listen nu filtreres efter fase og rangering.

Den filtrerede projekt deltagerliste (ovenfor) kan nu lægges direkte i kampagne.

 

Nyt i ChannelCRM 05-02-2021

Søgelisten for salgsmuligheder kan nu eksporteres direkte til Excel. Brug knappen "Mere ... / Til Excel".

I søgelisten for salgsmuligheder kan der nu vælges mellem 20, 100 og 1000 salgsmuligheder pr. side i visningen.

Projekter kan markeres som favorit ved højrekliksmenu i projektlisten.

 

Nyt i ChannelCRM 03-02-2021

Ny flettefelter: Aktuel bruger (den bruger, der kalder fletningen), kan nu flettes ind i dokumenter. Hvis en fletning kaldes fra en aktivitet (eller fletningen resulterer i en aktivitet), vil de "normale" flettefelter for bruger ("0userxxx0") blive flettet med data fra den bruger, der står som ejer på aktiviteten. De ny felter (som hedder det samme - bare med "c" foran), fletter altid med den aktuelle bruger (Current User). Altså den bruger, der kalder fletningen. Flettefelter ses her Fletning af dokumenter

 

Nyt i ChannelCRM 31-01-2021

Projekter kan nu markeres som Favorit, hvad der får projektet til at fremstå på gul baggrund i projektlisten.

I ChannelCRM AddIn til Outlook - funktion "Spor og læg ved projekt" - vises egne projektfavoriter først i valglisten. Tidsbesparende, hvis du har mange åbne projekter.

 

Nyt i ChannelCRM 29-01-2021

Listen Salgsmuligheder start nu op uden "Mine" valgt, hvis du er administrator eller har rettigheden "Global forecast-visning".

Hyppigere synkronisering med Office365 mails, kalender, ...

 

Nyt i ChannelCRM 27-01-2021

Flere infotags kan nu tilføjes på én gang til aktivitet (lige som ved firma og kontaktperson).

Sumkolonnerne i rapport RFC002 var forskudt én kolonne til venstre. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 24-01-2021

Fejlrettelser i forbindelse med sletning af firma og kontaktperson.

 

Nyt i ChannelCRM 20-01-2021

Menuvalg "Salgsmuligheder" kan nu vises i hovedmenuen. Tændes ved at gå til Menu/Mere.../Opsætning/Menuer og knapper.

Menuvalg "Mine kampagnekald" kan nu vises i hovedmenuen. Tændes ved at gå til Menu/Mere.../Opsætning/Menuer og knapper.

 

Nyt i ChannelCRM 17-01-2021

I hjælp og brugerinterface er det nu betonet at Outlook fletteskabeloner helst skal være gemt i unicode format inden de uploades.

 

Nyt i ChannelCRM 11-01-2021

Kampagner: Send info mail. I stedet for den tidligere løsning (05-01-2021), hvor en skabelon for Send info kunne indeholde et antal valgfri pdf-filer, er det nu muligt at tilknytte flere Send info skabeloner til en kampagne. Er der to eller flere, vil phoneren blive promptet for hvilken, der skal anvendes i den aktuelle mail.

 

Nyt i ChannelCRM 09-01-2021

Rapport LAC001 er justeret så den Excelfil, der kan downloades nu formaterer start- og sluttidspunkt som fuld datotid. (Før vistes tidszone i samme felt).

I nogle rapporter (f.eks. LAC001) er feltet "Primær relation" for firma tilføjet. Dette for at gøre det lettere at se, hvem og hvad tiden bruges på.

"Vis noter" i aktivitetslister er nu også til stede for aktiviteter under salgsmulighed.

Når der vælges firma (f.eks. for en aktivitet) kan der i valgdialogen vælges "Nyt firma". I denne dialog er der nu flere firmafelter.

ToDo-listen kan nu filtreres for Land.

 

Nyt i ChannelCRM 05-01-2021

Kampagner - Mine kald: I kaldvinduet kan både firmainformationer og kontaktinformationer nu redigeres uden at forlade kaldet. Redigeringen sker i et popup vindue og omfatter de basale informationer. Hvis du ønsker at redigere detaljer om firmaet/kontaktpersonen, kan det - som før - ske ved at åbne dette og redigere normalt.

Kampagner - Mine kald: Telefonnumre vises nu med større font for at gøre det nemmere at læse.

Kampagner: Det kan som før tilknyttes email-skabeloner til en kampagne for de to typiske trin: "Send mere information" og "Bekræft møde". Som noget nyt kan en fletteskabelon for "Send mere information" indeholde et antal pdf-filer tilknyttet mailen. Hvis der er 2 eller flere vil phoneren ved brug kunne vælge, hvilke pdf-filer, der skal tilknyttes den aktuelle mail. ÆNDRET PR. 11-01-2021 SE DENNE.

 

 

 

Nyt i ChannelCRM 2020