Nyt i ChannelCRM 2020

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Nyt i ChannelCRM 2021-2022 >

Nyt i ChannelCRM 2020

Nyt i ChannelCRM 16-11-2020

Fejl hvorved kalenderen på iPad og iPhone kunne vise aftaler en time forskudt. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 10-11-2020

Salgsmuligheder: I listen kan der nu selekteres på Land.

Onboarding: Import af debitorer fra e-conomic. Fejl der fik skærmen til at "fryse" rettet.

+ mange midre justeringer af brugerflade.

 

Nyt i ChannelCRM 12-10-2020

ProjektNummer og SalgsmulighedsNummer er nu med i global søgning.

Office AddIn: Ved "Læg ved projekt" i Outlook kan der nu også søges på projektnummer.

Salgsmuligheder: I listen kan der nu udvælges en specifik bruger (i stedet for Mine/Alle).

Salgsmulighed: Feltet "Land" er tilføjet.

 

Nyt i ChannelCRM 25-09-2020

Samlet opdatering med mange mindre justeringer af brugergrænseflade.

Hvis der anvendes en salgsmodel, vil vægtningen (sandsynlighed) nu bedre følge salgsmodellens opsætning.

Hvis en salgsmodel er knyttet til en salgsmulighed er det nu obligatorisk at vælge salgsetape inden der gemmes.

Hvis en salgsmodel er valgt som standard, vil den med det samme blive knyttet til en salgsmulighed ved oprettelse.

E-conomic synkronisering renser nu kontaktpersoners telefonnumre så de gemmes enten som f.eks. "+45 12345678" eller "12345678".

I ToDo-listen vises de enkelte aktiviteters prioritet.

OSX: På Macs/Safari er popup-menuen ved aktiviteters starttidspunkt fjernet, da den blev vist unødigt.

 

Nyt i ChannelCRM 04-09-2020

Ny autencitering i forbindelse med e-mail sporing, kalendersynkronisering og kontaktsynkronisering. Office365 begynder at skifte til OAuth2 autencitering (Modern Authentication). Hvordan du gør brug af dette fra ChannelCRM kan du læse her: Office365 Modern Authentication

E-conomic ordreoptag: Hvis feltet for advis ved ordreoptag (E-conomic indstillinger) er udfyldt med en e-mail-adresse, vil der også blive sendt en kopi af advis'en til den bruger, der foretager ordreoptaget.

 

Nyt i ChannelCRM 22-08-2020

Salgsmulighed redigering: Der er justeret på økonomifelterne, så det er mere logisk. Sandsynlighed kan nu også vælges fra drop-down. Lukkedato vælges nu fra kalender.

Salgstragten: Her er der nu mulighed for at vælge en slutdato så kun salgsmuligheder, der har forventet afslutning inden denne dato medtages.

 

Nyt i ChannelCRM 15-08-2020

Marketing/Mine kald: Fra listen lukkede kald åbnes det enkelte kald (ved klik) i samme vindue som fra åbne kald. Dette gør det særligt nemt at ombooke et møde f.eks.

Marketing/Kald: Hvis der allerede er booket et møde på kaldet, vil der være en knap "Genbook møde og bekræft". Hvis der er udpeget et nyt tidspunkt i kalenderen, vil mødet blive flyttet og en ny bekræftelsesmail sendt.

Salgsmuligheder: Fra listen kan der nu direkte oprettes en ny salgsmulighed. Her kendes kunde og kontaktperson ikke - så de må vælges manuelt i salgsmuligheden.

 

Nyt i ChannelCRM 12-08-2020

E-conomic synkronisering er nu opsat til at tage produktgruppenummer med.

Under E-conomic opsætning er der nu en ny hjælpefunktion: Strakssynkronisér produkters tilgængelighed. Dels i en version, der alene ser på de produkter/varer, der er ændrede i e-conomic inden for de seneste 7 dage. Dels i en version, der løber alle e-conomic produkter/varer igennem.

Ny flettefelter for tidspunkter: Ved flet fra aktivitet eller kampagnekald (f.eks. en mødebekræftelse), kan der nu anvendes flettefelter for dato eller tidspunkt alene og uden senkundangivelse. Se Fletning af dokumenter

 

Nyt i ChannelCRM 07-08-2020

Den mail som kan sendes ved ordreoptagelse i e-conomic indeholder nu også det samlede beløb.

Ved tildeling af phonere til kampagne er det nu muligt af fjerne kald fra en given phoner i bunker af 100 kald. (Før kun 10 ad gangen).

Telefonkampagner kan nu designes specifikt til at dreje sig om mødebooking. Men visning af kalender for den der bookes for og automatiseret generering af bekræftelsesmail og/eller "mere info mail".

Mine kald - kaldlisten er ændret til at være mere effektiv (og hurtigere).

Det aktuelle kald-vindue er ændret til at have flere informationer, mere logisk flow, mulighed for at få nyt kald uden at forlade vinduet, kalender til booking.

Mulighed for at lade mødebekræftelsesmail (og mere info mail) blive genereret automatisk og afsendt uden at åbne Outlook. (Kræver Office365 abonnement med Exchange).

Salgstragten: Nu vises de konkrete salgsmuligheder i perioden allerede når salgstragten åbnes. Og listen med salgsmuligheder filtreres også med InfoTag om ønsket.

 

Nyt i ChannelCRM 06-07-2020

Telecenter kald: Listen over salgsmuligheder (som resultat af kaldet) er nu flyttet til egen fane.

"Handlingsansvarlig" er som begreb erstattet af "Phoner".

KAM på firma vises fra starten når et kald åbnes.

Dropdown Feltet "På vegne af" tillader forud valg af den medarbejder for hvilken et møde skal bookes. Hvis der er KAM på kaldets firma er feltet udfyldt automatisk - men kan ændres.

Ved udtrækning af nyt kald fra kampagne åbnes kaldet direkte (uden klik på liste).

Fra listen "Afsluttede kald" er det nu muligt at genåbne et kald (hvis f.eks. det er lukket ved en fejl eller der skal flere noter).

 

Nyt i ChannelCRM 15-05-2020

Hent og vis faktura (som pdf) fra e-conomic vises nu også på iPad.

Ved optagelse af foto (som en del af en aktivitet) er maksimal billeddimension nu ændret fra 400 pixels til 1.200 pixels.

 

Nyt i ChannelCRM 31-03-2020

e-conomic: Synkronisering af kundebalance og resterende fakturabeløb. Ved firmabillede knap Mere ... / e-conomic åbnes vindue med e-conomic data. Her kan knappen Synkroniser benyttes for at få øjeblikkelige data for kundens balance og resterende beløb på alle kundens fakturaer. Disse data synkroniseres ikke ved den daglige automatiske synkronisering, men vi arbejder på en løsning.

 

Nyt i ChannelCRM 25-03-2020

CVR nummer efter oprettelse af debitor i e-conomic. I nogle situationer kunne CVR nummeret i CRM blive fjernet straks efter oprettelsen i e-conomic. Rettet.

Eksport af prisliste til Excel er justeret, så excel-arket passer til senere import.

"Hent pdf" knappen ved ordre fra e-conomic kunne ikke anvendes på iPad/iPhone, når popup blockeren var aktiv. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 10-03-2020

Organisation i dashboards. Nogle dashboards kan nu vises med data for dig selv inklusive data fra de brugere, der refererer til dig - uanset niveau. Referencen læses fra den basale brugerindstilling via feltet "Chef".

Nyt dashboard, der viser løbende forecast (vægtet og uvægtet) 6 måneder frem. Kan også vises inklusive organisation.

Nemmere redigering af visning og position på dit dashboard.

Hvis Projekter var fravalgt i opsætning kunne skærmen "Alle aktiviteter" vises med fejl. Rettet.

Ved brug af tisdstemplerne og "Kald forsøgt" i aktivitet og opgaver blev cursoren ikke positioneret rigtigt (der hvor man vil skrive). Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 28-02-2020

På aktivitet (f.eks. et møde) er der nu en højrekliksmenu (popup menu) på starttidspunktet. Via menuen kan aktiviteten nemt udskydes et antal timer, dage, uger eller måneder.

Fra firmabillede kan der vælges knap Mere... | Find lignende. Denne funktion kræver at der på det aktuelle firma er CVR nummer eller kombination af CVR nummer og produktionsnummer. Hvis ikke mindst CVR nummer er til stede, vises nu en meddelelse om at det mangler og et forslag til, hvordan det nemt kan indsættes (ved opslag i Virksomhedsregistret).

Ved visning af prisliste under salgsmulighed kunne prislisten initielt vises inklusive produkter, der er markerede til ikke at kunne vælges i CRM. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 25-02-2020

Rapporter til forecast er tilrettede så de også viser realiseret værdi (for de forecasts, der er vundne).

I ToDo-listen kan det nu med menuknap Mere... | Vis postnumre vælges at vise postnumre i listen. Indstillingen huskes indtil du logger ud.

 

Nyt i ChannelCRM 23-02-2020

Små rettelser og visuelle forbedringer. Bl.a. bedre plads til knaptekster.

Flere steder, hvor cursoren automatisk sættes i inputfelt. F.eks. ved søgninger.

Hurtigere opslag i virksomhedregistret.

Rettelser til visning af e-conomic fakturaer.

 

Nyt i ChannelCRM 14-02-2020

Bedre links til hjælp. I menuen er alle former for hjælp nu samlet under punktet "Help Desk". Herunder finder du:

oNem adgang til at skrive mails til vor Help Desk. Det er den mest effektive måde, hvorpå du kan få svar på spørgsmål, rapportere fejl eller måske give os idéer til bedre funktioner.

oManualen (online eller pdf).

oKorte videoer, der viser hvordan ChannelCRM bruges.

oNyt i ChannelCRM (det du ser nu).

oSupportprogram som benyttes til at lade en ChannelCRM medarbejder dele din skærm.

E-conomic: Du kan nu vælge at modtage advis på en valgfri e-mail-adresse, hver gang der fra ChannelCRM optages ordre/tilbud i e-conomic. Gå i menu til Mere... | Opsætning | E-conomic og tast adressen ind i det ny felt under ordreoptag.

Fejlrettelser.

 

Nyt i ChannelCRM 30-01-2020

Office AddIn: Ny version hvor det i Excel nu er muligt at importere data til CRM direkte fra Excel med indbyggede funktioner til test og datarens. Se mere her Overfør/Importer data med Excel

Fejl ved fletning af tilbud via Word-skabeloner er rettet således at samme felt nu vil blive flettet flere gange, hvis det optræder flere gange i skabelonen.

 

Nyt i ChannelCRM 20-01-2020

Importskabeloner fra regneark er opdaterede med ny feltlængder for Aux-felterne og det ny Contact.Social.

Fejl i forbindelse med import af kontaktpersoner rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 15-01-2020

Brugerdefinerede felter: De brugerdefinerede felter på firma og kontaktperson (Aux1..5) er øget så de nu kan indeholde tekst op til 255 karakterer.

De brugerdefinerede felter på firma er nu (som felterne på kontaktperson) klikbare. Hvis felterne indeholder valide internetadresser (inklusive http), så vil et klik åbne adressen i nyt vindue. Kan f.eks. benyttes til adresser på sociale medier. Facebook, LinkedIn, Instagram, ...

Import fra regneark til kontaktperson kan nu indeholde social id (f.eks. LinkedIn eller Facebook). Ved import hedder feltet "contact.social".

 

Nyt i ChannelCRM 13-01-2020

Sundhed: Fra listen "Kontakter uden firmaangivelse" (Menu / Mere .. / Sundhed), kan der nu slettes kontakter direkte fra listen. Bemærk at kontaktpersonen - såvel som de aktiviteter og e-mails, der måtte være knyttet til personen - slettes. Uden mulighed for gendannelse.
Funktionen er tiltænkt benyttet i de tilfælde, hvor der via e-mail sporing er kommet mails ind som f.eks. notifikation om levering fra GLS og hvor man ønsker at fjerne disse.

Sundhed: I listen "Kontakter uden firmaangivelse" er der nu for administratorer mulighed for at slette hele grupper af kontaktpersoner. For at blive slettede skal personerne fremgå af listen OG efternavnet skal være identisk med e-mail-adressen (hvad der sker automatisk når e-mails er journaliserede til en ukendt kontaktperson).
Vær igen opmærksom på at der ikke er fortrydelsesmulighed.

 

 

Nyt i ChannelCRM 2019