Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Et tilbud skal oprettes ud fra en salgsmulighed og vil altid afspejle salgsmuligheden som den ser ud på det tidspunkt, hvor du opretter tilbudet.

 

Hvis du har behov for at anvende felter, der ikke kommer med ved at flette et tilbud direkte fra salgsmuligheden, kan du specifikt oprette tilbudet som avanceret tilbud. Det giver dig lidt flere flettefelter.

 

Hvis du får behov for at lave en ny version af et tilbud (med ændret produkt/pris sammensætning), sker det ved at justere salgsmuligheden og derefter flette nyt tilbud. Det foregående tilbud vil så blive markeret som historik og det ny vil være gældende.