Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Opsætning

Web Site Connector

Scroll Prev Top Next More

Ofte ønsker man at en leadgenererende formular på egen webside skal kunne oprette leads direkte i CRM systemet. Dette gøres ved at lægge kode ind i websiten (typisk php og Wordpress), så der ved den besøgendes registrering sendes data til lead-entiteten i din ChannelCRM.

 

Herunder er et eksempel, hvor der anvendes php og php-biblioteket curl.

 

 

 

 

$loginCRM = 'brugerid';

$passwordCRM = 'password';

$urlCRM = 'https://dinchannelcrmsite.onchannelcrm.com/crm/ChannelCRMData.svc/Leads';

 

$leadCompanyName = $companyName;

$leadName = $name;

$leadMail = $email;

$leadTelefon = $telefon;

$leadNotes = "Firmaets størrelse: ".$hovederhverv."\r\nHovederhverv: ".$businessType;

$ch = curl_init();

 

$dataCRM = array("contactname" => $leadName, "contactmail" => $leadMail, "companyname" => $leadCompanyName, "contactphone" => $leadTelefon, "notes" => $leadNotes, "closed" => "false");                                                                    

$json_stringCRM = json_encode($dataCRM);     

 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $urlCRM);

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json_stringCRM);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));                                                                                                                

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $loginCRM.":".$passwordCRM);

 

$server_output = curl_exec ($ch);

curl_close ($ch);

 

I eksemplet er felterne contactname, contactmail, companyname, contactphone og notes anvendt.

 

I alt er der dog flere felter at vælge imellem:

 

[contactname]

Kontaktens fulde navn

[contactmail]

Email-adresse til kontakten

[contactphone]

Kontaktens telefonnumer på formen xxxxxxxx eller +xxx xxxxxxxx

[contacttitle]

Kontaktens job-titel

[companyname]

Firmanavn

[companystreet]

Firma gadeadresse

[companyzip]

Firma postnummer

[companycity]

Firma by

[companystate]

Firma stat

[companycountry]

Firma landekode på ISO-3 form. (Danmark = DNK)

[companyvat]

Firma CVR-nummer

[companyean]

FIrma EAN-nummer

[notes]

Noter op til 4.000 tegn

[infotags]

Semikolon-separeret liste over InfoTags, der skal knyttes til den kontaktperson, der bliver oprettet fra leadet. 

Ingen af felterne er påtvungne. Men hvis leadet skal kunne anvendes forretningsmæssigt er det bedst at have [contactname], [contactmail] som minimum. Og skal der linkes til firma er det meget fordelagtigt, hvis [companyvat] (CVR-nummer) også er med.