Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Listen WebLeads benyttes som en slags indbakke for de kundeleads, der typisk fødes fra din virksomheds web-site. Leads kan dog også oprettes manuelt.

 

Lead listen indeholder de informationer den besøgende har registreret (navn, telefon, mailadresse, firma, osv.) samt tidspunktet for oprettelse.

 

Idéen er at du til enhver tid kan se leads, der ikke allerede er håndterede. Du kan så tage ansvar for et konkret lead og - hvis der er kød på det - bruge funktionen Konvertér til at oprette firma, kontaktperson og første planlagte aktivitet (f.eks. et telefonkald for at følge op).

 

For at benytte og se Leads, skal der tændes for det tilsvarende Business Object.

For at sende leads fra din virksomheds egen web-site se her Web Site Connector.

 

Er der leads i systemet, vil de vises direkte i listen:

 

 

Her er der et enkelt lead "Egon Tester" og i kolonnen "Ejer" kan du se at ingen har taget det endnu.

Klik på leadet og det åbner:

 

 

I lead-visningen kan du se detaljer og leadet og vurdere, hvordan det skal behandles. Hvis du selv tager leadet videre, klikker du på knappen "Jeg tager den!". Så bliver du sat på som ejer. Du kan også vælge at sætte en kollega på.

 

Såfremt du ved mere om leadet end der fremgår af data, kan du klikke redigér og lægge flere detaljer ind.

 

Konvertering

 

Hvis leadet er validt skal det sikkert konverteres til et rigtigt firma, en rigtig kontakt og måske en planlagt aktivitet i CRM systemet. Det kalder vi at konvertere leadet.

 

Du starter konverteringen ved at klikke på knappen "Konvertér".

 

 

Konverteringen tager højde for at firmaet og kontakten måske ligger i jeres CRM-data i forvejen. Derfor kan man vælge firma og kontakt før der konverteres. Men såfremt du véd at data ikke er i systemet i forvejen, så klikker du bare op knappen neders til højre "Konvertér".

 

Derved vil der:

 

1.Blive oprettet et firma ud fra de data den besøgende selv har angivet (som altså fremgår af leadet).

2.Blive oprettet en kontaktperson ud fra samme data. Kontaktpersonen oprettes som ansat i firmaet.

3.Infotags svarende til leadet, vil blive knyttet til kontaktpersonen. Dermed er kontakter/firmaer, der stammer fra leads nemme at finde igen til kampagner o.lign.

4.Blive oprettet en planlagt aktivitet af type telefonkald med start nu.

5.Aktiviteten (telefonkaldet vil blive åbnet) så du er klar til at ringe.

6.Leadet vil blive markeret som afsluttet.

 

Hvis du vil sikre dig lidt mere sunde data, kan du bruge lidt mere tid:

 

I trinnet "2: Vælg eller opret firma" kan du bekræfte at et firma, der måske allerede vises, er det rigtige (her er Gardinfirmaet fundet i dine data fordi det har telefonnummer svarende til det lead-personen har anført). Klik på det og det er valgt.

Du kan også lave opslag i CVR, for på den måde at finde/oprette firmaet med minimalt besvær. Dette fungerer dog bedst, hvis leadpersonen har anført CVR-nummer.

Når firmaet er fundet eller oprettet, vil der i trinnet "3: Vælg eller opret kontaktperson" blive vist de medarbejdere, der allerede er registrerede i det valgte firma. Du kan vælge en ved at klikke på listen, eller ...

Du kan oprette én ud fra de informationer om navn, der er i lead-informationen.

Inden du klikker "Konvertér" kan du så vælge, om der skal oprettes en aktivitet som en del af konverteringen. Samt hvilken type aktivitet og hvornår. Hvis du fravælger aktivitet, vil kontaktpersonen blive åbnet efter konverteringen (i stedet for aktiviteten).