Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: Forklaring af koncepter > Debatter

Debatter som inviteret

Scroll Prev Top Next More

Du finder debatter som du er inviteret til ved i hovedmenuen at vælge "Mere / Debatter". Derved vises de åbne debatter, hvor du er inviteret og debatter du selv har oprettet.

 

 

Her er der én debat og den klikker du på:

 

Fanen Debat

 

 

Øverst ser du oplægget til debatten samt, hvor du senest forventes at have givet dine indlæg/svar.

 

Under dette er der vist indlæg til selve debattens oplæg og du kan med knapperne "Nyt indlæg" skrive dine egne kommentarer.

 

 

 

Nederst er der knappen "Status". Det er din mulighed for at markere, hvor langt du er kommet.

 

Fanen Firmaer

 

Hvis der er firmaet knyttet til debatten, ses de i denne fane:

 

 

Her kan du løbende følge med i alle kommentarer/indlæg og du kan lave dine egne.

 

Firmalisten kan filtreres efter KAM på de enkelte firmaer. Dette kan være særligt relevant for debatdeltagerne fordi de på den måde mest kan fokusere på de firmaer, hvor de selv står som KAM (ejer).

 

For hvert firma, er der en række felter:

Firma

Her vises firmanavnet. Klikker du på firmanavnet, åbnes firmaet i vindue så du kan se alle detaljer om det konkrete firma.

KAM

Key Account Manager for de aktuelle firma.

Go

Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma kan vi godt gå videre med"

No Go

Tjek-kolonne, der bruges i betydningen "Dette firma går vi ikke videre med i denne sammenhæng.)

Taget

Hvis debatten lægger op til at det skal gøres noget for de enkelte firmaer (f.eks. aftales et møde), kan dette markeres med tjek i "Taget".

Fjernet

En markering af at de aktuelle firma ikke skal være i debattens firmaliste. Firmaet vises dog alligevel for det er jo nyttig information at det bevidst er ekskluderet og derfor heller ikke skal ind igen.

Indlæg

Her vil deltagernes kommentarer vises med nyeste indlæg øverst. Ved hver kommentar kan det ses hvem der har skrevet.

 

Hvis der klikkes på enhver kolonne ud over "Firma", vil der åbnes en lille dialog, hvor der kan sættes tjekmærker i de fire tjekfelter og skrives kommentar:

 

 

Klik Gem og kommentaren - med tjekmarkeringer - vises på firmalisten. (Her ses det at Helle også har skrevet en kommentar til Blokhuset. Det er fuldt ud muligt at skrive kommentarer også til firmaer, hvor en anden bruger er KAM).

 

 

Nederst i firmalisten er der en knap "Tilføj" som bruges til at lægge flere firmaer i listen. Denne knap er kun synlig, hvis debattens ejer har valgt at lade dette være muligt.