Please enable JavaScript to view this site.

ChannelCRM Hjælp

Navigation: » No topics above this level «

Ordliste

Scroll Prev Top Next More

Begreb

Forklaring

Se mere

Aktivitet

En registreret eller planlagt hændelse i CRM systemet. F.eks. et møde eller et telefonkald. Til aktiviteten kan knyttes dokumenter, deltagere og meget andet.

Aktivitet

Global søgning

Søgning efter tekst i tekstfelter eller dokumenter overalt i systemet.

Global søgning

HashTag (#)

Hvis du skriver f.eks. "#Fodbold" i notesfeltet under en kontaktperson, vil der automatisk blive oprettet en HashTag for denne person. Dermed kan du nemt finde personen (eller personerne) igen. Bedst til ustruktureret kategorisering.

HashTags

InfoTag

InfoTags er tekststempler, der kan sættes på stort set alt i CRM (kontakter, firmaer, projekter, aktiviteter) og dermed gøre det nemt at finde alle emner med samme InfoTag. InfoTags vælges ud fra plukkelister, som du selv opbygger. Bedst til struktureret information.

InfoTags

KAM

Key Account Manager. Et amerikansk begreb, der også anvendes her i Danmark. KAM er den bruger, der har det øverste ansvar for en kunde eller et emne.

 

Kampagne

En følge af aktiviteter, der er planlagt eller udført overfor en målgruppe bestående af firmaer og/eller kontaktpersoner.

Om kampagner

Kanban

En metodik til at sikre at opgaver bliver udført tilfredsstillende og i tide.

Kanban

Kontrakt

En aftale din virksomhed har med en anden virksomhed. Der kan være flere aftaler for samme virksomhed. Selve aftaledokumentet (pdf, word, ...) kan knyttes til aftalen.

Kontrakt

Projekt

En samling af aktiviteter overfor en virksomhed, hvor det er gavnligt at se dette som en enhed (måske fordi der er flere projekter i gang på samme tid og overfor samme virksomhed).

 

Relation

Feltet Relation (der er primær- og sekundær relation) benyttes til at beskrive din virksomheds forhold overfor et andet firma. Typisk om det er en kunde, et emne, en leverandør, en konkurrent osv. Du bestemmer selv hvilke relationer, der skal kunne vælges.

Firmarelation

Salgsmodel

Metodik, der benyttes til at sikre en struktureret og effektiv tilgang til salg. Det er valgfrit om man vil bruge salgsmodeller.

Salgsmodeller

Salgsmulighed

En registrering af "noget du mener at kunne sælge" til et kundeemne. En salgsmulighed kan være helt summarisk "for 1.000 kroner til Verdensfirmaet", men den kan også være registreret med ordrelinjer, priser osv. og dermed danne grundlag for et tilbud.

Salgsmulighed

Tilbud

Et tilbud er knyttet til en salgsmulighed, hvor tilbudet indeholder informationer, der kan benyttes til rent faktisk at sende det til kundeemnet. En salgsmulighed kan have flere tilbud, hvor dog kun det nyeste er gældende.

Tilbud